Mede richting geven aan duurzame economische ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van Curaçao en een sterke positie, zowel concurrerend als competitief, en hoogwaardige productie stimuleren.

Welkom op de pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling


Op deze pagina vindt u informatie over hoe het Ministerie van Economische Ontwikkeling in elkaar zit, wie de minister is en hoe u tot de produkten van dit ministerie kunt komen. Klik op de knop rechts van de foto om de gewenste informatie te krijgen.

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling geeft richting aan een duurzame, economische ontwikkeling van Curaçao met als belangrijkste doel een hoge kwaliteit van het leven en een voorspoedig leven voor de inwoners van Curaçao. Het ministerie brengt dit tot uiting door effectief vooruit te lopen op sociale en internationale ontwikkelingen, optimale diensten aan de bevolking te leveren en een diepgaande strategie te volgen.
Het ministerie is verantwoordelijk voor het ondersteunen van lokale bedrijven, het verstrekken van de nodige vergunningen en het onderhouden van internationale contacten om investeerders, die voor meer werkgelegenheid kunnen zorgen, aan te trekken.