Editie no. 35 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
30 Augustus 2019
Edishon number 35
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 23ste augustus 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, JOSE ALBERTO DA SILVA DE SOUSA, deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van de vereniging van BLUE BAY RESORT EIGENAREN, gevestigd en kantoorhoudende, op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Nijmegenstraat no. 41, ten kantore van de advocaat mr J.G. Giel, aan RICHARD JANSE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 19 februari 2018, gewezeN door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao.

  De deurwaarder voornoemd,
  J.A. Da Silva De Sousa.


   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING ECHTSCHEIDING

  Bij vonnis d.d. 16 april 2019, van het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, is echtscheiding uitgesproken tussen SUENEISA ALTAGRACIA MORALES, eiser, wonende op Curaçao en MAYRON RAYMOND MARTINA, gedaagde, feitelijk verblijfhoudende in Nederland op het adres Matthijs Marisstraat 27, 3314 TN Dordrecht, wier huwelijk op 23STE DECEMBER 2010 te Curaçao werd voltrokken.

  Curacao, Namens eiser,
  mr. G.C.A. Scheperboer-Paris


   

 • Aankondiging

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  ITM CONSULTING LIMITED
  Company N° 24601
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia of Janwestraat 29, Willemstad, Curaçao, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated August 23, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated August 23, 2019.

  Date this 23rd day of August, 2019.


 • Aankondiging

  THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004
  RIETVELD HOLDING LTD.
  Company N° 412552
  (the “Company”)
  a BVI Business Company

  ________________________________________________________

  NOTICE OF LIQUIDATOR’S APPOINTMENT
  ________________________________________________________

  NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that Mrs. Rosa M. Hanst-Fernandes Correia of Janwestraat 29, Willemstad, Curaçao, has been appointed as the voluntary liquidator of the Company pursuant to a resolution of the sole director of the Company dated August 23, 2019 and the resolution of the member(s) of the Company dated August 23, 2019.

  Date this 23rd day of August 2019.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de ondergetekende deurwaarder van de 27ste augustus 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap ONTWIKKELINGSBANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN N.V., (OBNA), gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Mercuriusstraat no. 15, ten notariskantoor Hu-A-Ng, aan ALFRED RUDOLF VAN DER VLIES, zonder bekende woon- en verblijfplaats in Curacao of daarbuiten en de naamloze vennootschap PEANUT PRODUCTS PROCESSORS N.V., zonder bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, AANGEZEGD, dat op woensdag, 2 oktober 2019, des voor-middags om of omstreeks 10.00 uur, ten overstaan van mr. M.F. Hu-A-Ng of diens waarnemer, conform notariele akte, verleden op 27 april 1987, over zal gaan tot de openbare verkoop van de onroerend goed, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.


 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de ondergetekende deurwaarder van de 22ste augustus 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijke exploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van FUNDASHON FIANSA POPULAR, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, ten notariskantoor Moerdijk & Palm, aan de heer SHERWIN ANTONIE HERSILIA en mevrouw NORAIMA NORBERTA HART, beiden zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND, een schrijven van requirante, gedateerd 21 augustus 2019, betreffende executoriale verkoop van het registergoed, plaatselijk bekend als Fortuna Ariba Kavel C-18, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Aankondiging

   

  Bij vonnis van 22 augustus 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao zijn de besloten vennootschappen

  CURCON HOLDING B.V.
  en
  BOUWMAATSCHAPPIJ BONAIRE B.V.

  gevestigd respectievelijk te Curaçao aan de Industrieterrein Seru Loraweg 30 B en Bonaire aan de Kaya Amsterdam z/n, in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr U.I.D. Luydens tot rechter-commissaris en van ondergetekende tot curator. Datum, tijdstip en plaats van de verificatievergadering zullen nader bekend worden gemaakt. Schuldeisers worden verzocht hun vordering vergezeld van bescheiden bij de curator in te dienen op onderstaand adres.

  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon: 461-6744
  Telefax: 461-5877
  E-mail: paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com


 • Aankondiging

  29 augustus 2019

  Mr. Ugur Korcan
  Esenlik Sk. No: 12
  Hane 1 K. Kaymaki, I
  Lefkosa
  Northern Cyprus

  Re: Notice of the annual general meeting of shareholder (s)

  Dear Mr. Ugur Korcan,

  NOTICE is hereby given that the annual general meeting (the “Meeting”) of shareholders (“Shareholders”) of Netzone B.V. (the “Company”) will be held at Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 29, Curaçao, on Thursday, September 5, 2019 at 10:00 a.m. (Atlantic Standard Time).

  During the Meeting, the following will be put to the order:

  I. Approval of the annual report and financial statements ending December 31, 2015 through December 31, 2018;
  II. Appropriation of the result of the year ending December 31, 2015 through December 31, 2018;
  III. Discharge of the managing director for its management up to and including December 31, 2018;
  IV. Communication and availability of the shareholder;
  V. Any other matter that may arise.

  As the registered shareholder you are entitled to attend this Meeting in person or by written proxy.

  We therefore cordially invite you to attend the Meeting.

  Sincerely,

  By order of the Board of Directors of
  Netzone B.V.

  _______________________________
  Jacobus N. van Daalen / Bryon J.A. Finies


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de tweeentwintigste augustus 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 14de augustus 2019, SIDNEY FELIX MONTROOS, zonder bekende vaste woon-en/of verblijfplaats te Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 2 december 2019, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door DE VERENIGING VAN EIGENAREN IN HET LAGUNISOL RESORT, gevestigd en kantoorhoudende te Curacao, gem. Mrs. J.G. Giel en R. Ch. Luttikhuizen, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de zevenentwintigste augustus 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 21ste augustus 2019, YLDIZ ZWAGA, zonder bekende woon-of verblijfplaats te Curacao of daarbuiten, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 9 december 2019, des voormiddags om 9.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door de naamloze vennootschap BANCO DI CARIBE N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Curacao, gem. Mrs. E.G.I. van der Plank en L.S. Davelaar, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  Bij beschikking van het Gerecht in eerste Aanleg van Curaçao, zaaknummer: CUR201900271.Beschikking d.d. 22 augustus 2019. Stelt Rose Marie Therèse Jacobs, geboren op 3 oktober 1937 te Curaçao, onder curatele; benoemt tot curator Enrique Rigoberto Zuñiga, geboren op 16 februari 1965 te Curaçao.


   

 • Aankondiging

   

  PRO DEO

  AANKONDIGING ECHTSCHEIDING

  Bij vonnis d.d. 21 mei 2019, van het Gerecht in het Eerste Aanleg op Curaçao, is echtscheiding uitgesproken tussen KENNETH NARCISO MARTIS, eiser, wonende op Curaçao en NEREYDA DEL CARMEN NAVA URDANETA, gedaagde, zonder woon- of verblijfplaats op Curacao of elders, wier huwelijk op 29ste oktober 2009 te Curaçao werd voltrokken.

  Curacao, Namens eiser,
  mr. drs. D. Engels


   

 • Aankondiging

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d.23ste augustus 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de rechtspersoon naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan het Julianaplein no. 22 ten kantore van de advocaat Mr. R.B. van Hees, aan de Stichting particuliere fonds ELEMENTO OIL & GAS PRIVATE FOUNDATION, gevestigd op Curacao, met onbkend adres, ALESSANDRO BAZZONI en FRANCISCO JAVIER D’AGOSTINO CASADO, beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curaçao of daarbuiten, betekend de grosse van een vonnis d.d. 1ste juli 2019 en een herstelvonnis d.d. 16 augustus 2019 beide gewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao en in het openbaar zijn uitgesproken, om binnen twee dagen na betekening van voormeld vonnissen aan de inhoud daarvan te voldoen.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva


  .

   

 • Liquidatie

  FISHER HOLDING N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 19 AUGUSTUS 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  LOWLANDS ESTATES N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 19 augustus 2019 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen).

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Galium Investments N.V. in liquidatie

  In de op 22 augustus 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Mondo 2 N.V. in liquidatie

  In de op 26 augustus 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Mondo N.V. in liquidatie

  In de op 26 augustus 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  FUNDACION PRIVADA FERRANA IN LIQUIDATIE

  OP 26 AUGUSTUS 2019 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN FUNDACION PRIVADA FERRANA OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING.

  __________________________
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Four Suites Foundation.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de 7 mei 2019 is besloten de Stichting per dezelfde datum te ontbinden onder benoeming van Dinesh Choudree tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  LBS Trustees Private Foundation II, geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


 • Liquidatie

  LBS Trustees Private Foundation, geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


 • Liquidatie

  Luvico Private Foundation (in liquidatie)

  In een bestuursbesluit d.d. 12 augustus 2019 werd besloten de vennootschap per 12 augustus 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting opgericht naar het recht van Curaçao: Luvico Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd de “Stichting”.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan haar bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  de Vereffenaar


 • Liquidatie

  Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
  of the
  BVI Business Companies Act

  ARTHURVILLE LTD.
  (“the Company”)
  (In Voluntary Liquidation)
  Company No. 1604803

  NOTICE is hereby given pursuant to section 204 (1) (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on the 19th day of August 2019.

  The Liquidator is Mrs. Clarita S.R. Hollander of Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao.

  Liquidator


 • Liquidatie

  Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
  of the
  BVI Business Companies Act

  LAGAN VIEW INC. (“the Company”)
  (In Voluntary Liquidation)
  Company No. 1604790

  NOTICE is hereby given pursuant to section 204 (1) (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on the 19th day of August 2019.

  The Liquidator is Mrs. Clarita S.R. Hollander of Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao.

  Liquidator


 • Liquidatie

  Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204
  of the
  BVI Business Companies Act

  NIGELTOWN LTD.
  (“the Company”)
  (In Voluntary Liquidation)
  Company No. 1604791

  NOTICE is hereby given pursuant to section 204 (1) (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on the 19th day of August 2019.

  The Liquidator is Mrs. Clarita S.R. Hollander of Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao.

  Liquidator


 • Liquidatie

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BERLIN (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 23 augustus 2019 werd besloten de stichting per 23 augustus 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BERLIN (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


 • Liquidatie

  STICHTING BERLIN (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 23 augustus 2019 werd besloten de stichting per 23 augustus 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van Curaçao: STICHTING BERLIN (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA, de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


 • Liquidatie

  Titan House Private Foundation.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de 16 mei 2019 is besloten de Stichting per dezelfde datum te ontbinden onder benoeming van Kerusha Moodley tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Villa Rialto Private Foundation.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij bestuursbesluit van de 16 mei 2019 is besloten de Stichting per dezelfde datum te ontbinden onder benoeming van Kerusha Moodley tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit vastgesteld wat, conform het bepaalde in artikel 2:31 van het Burgerlijke Wetboek van Curaçao, de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Webline Management N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 7 mei 2019 te ontbinden onder benoeming van Kerusha Moodley tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar


  v

 • Liquidatie

  3e publicatie

  ADVERTENTIE

  Kidman Beleggingen B.V. in liquidatie:

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en hierbij de liquidatie is beëindigd.

  Curaçao, 26 Augustus 2019

  De Vereffenaar
  Femas N.V.
  Landhuis Groot Kwartier
  Groot Kwartierweg 12
  Willemstad, Curaçao


 • Liquidatie

  Ontbinding
  De aandeelhouders van N.V. Shipping Company EEMS (in liquidatie) hebben op 31 december 2018 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de vennootschap zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  Ontbinding
  De aandeelhouders van N.V. Shipping Company Fivel (in liquidatie) hebben op 31 december 2018 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de vennootschap zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  Ontbinding
  De aandeelhouders van Visan Corporation N.V. (in liquidatie) hebben op 31 december 2018 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de vennootschap zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  Ontbinding
  Het bestuur van stichting Sontra Private Foundation (in liquidatie) heeft op 22 mei 2019 besloten om de stichting te ontbinden.

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  BASIC MATERIALS INTERNATIONAL N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 29 augustus 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  STICHTING PENSIOENFONDS BELLISIMAWEG
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Raad van Toezicht is besloten om de Stichting per 31 juli 2019 te ontbinden en om de heer Henricus Leonardus J. Van Der Huls tot Vereffenaar te benoemen.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  Sindbad Management Services N.V., geliquideerd

  Slotverantwoording
  De liquidatie heeft op 15 Augustus 2019 plaatsgevonden nadat de vereffenaar bij zijn aantrede heeft geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.


 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Honeywell Capital N.V., geliquideerd, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 28 augustus 2018 in liquidatie is getreden, de Slotverantwoording ingediend is bij de Kamer van Koophandel te Curaçao, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 30 augustus 2019.