Vragen?

Deel deze pagina

Aanvraag bewijs van goed gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag
Een “Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)” is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG is in veel gevallen nodig om een baan te kunnen krijgen of om toegelaten te worden tot een opleiding. De VOG kan ook nodig zijn voor andere specifieke doelen zoals emigratie of ten behoeve van een naturalisatieproces.

Op het moment dat u de VOG aanvraagt doet de screeningsautoriteit onderzoek naar uw justitiële verleden. U ontvangt de VOG alléén in het geval dat u géén strafbaar feit heeft gepleegd, dat relevant is voor de specifieke taak/functie, of specifiek doel waarvoor het is aangevraagd.

 

Hoe aanvragen
Aanvragen van een VOG gebeurt bij het Vergunningenloket. U dient geen afspraak te maken. U dient de volgende mee te nemen naar het Vergunningenloket:

  1. een ingevulde en ondertekende “Aanvraagformulier“.
  2. een (kopie) geldig identiteitsbewijs (sedula, paspoort of rijbewijs);
  3. een werkgeversverklaring met functieomschrijving (Indien de VOG nodig is voor een sollicitatie)
  4. een schoolverklaring (indien de VOG nodig is voor schooldoeleinden)
  5. NAf 1,– (Gelieve met gepast geld betalen).

U kunt vanuit het buitenland de VOG opvragen door het verzoek per post te sturen naar het Vergunningenloket. Ook kunt u iemand machtigen.

Voordat u de VOG aanvraagt kunt u de volgende “Checklist” doorlopen.

 

Wachttijd
De wachttijd voor een “Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)” is maximaal 6 weken.