Beslissingen van woensdag 5 juli 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 5 juli 2023

 

Beslissingen van woensdag 5 juli 2023

Geplaatst op 07 07 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag 5 juli 2023:

1. Concept-implementatieplan voor nieuwe kwaliteitseisen van brandstoffen MOGAS en LSD (Minister van Economische Ontwikkeling)

Het plan van de Minister van Economische Ontwikkeling (EO) om nieuwe kwaliteitseisen in te voeren voor de brandstoffen MOGAS en LSD, zoals voorgesteld in het rapport “Fuel Quality Roadmap in Curaçao”, wordt ter informatie aangenomen.


2. Voorstel voor de proclamatie van het herdenkingsjaar van de afschaffing van slavernij: “Aña di Konmemorashon Abolishon di Sklabitut” (Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport)

De Raad heeft ingestemd met de volgende punten:

 • De periode tussen 1 juli 2023 en 2 juli 2024 wordt officieel uitgeroepen als “Aña di Konmemorashon Abolishon di Sklabitut” (Herdenkingsjaar van de Afschaffing van Slavernij).
 • Het door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aangeboden document getiteld “Programma Herdenkingsjaar Afschaffing Slavernij 2023 – 2024”, is ter kennisgeving aangenomen.

Dit in overeenstemming met het voorstel van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op 30 juni 2023.


3. Voorstel betreffende het beslisdocument over de reactie op het rapport “Doorlichting Begrotingsproces Curaçao” (Minister van Financiën)

De Raad gaat akkoord met de volgende punten:

 • Akkoord met de zienswijze op het rapport “Doorlichting begrotingsproces Curaçao” van 22 augustus 2022, zoals beschreven in het document “Beslisdocument inzake zienswijze rapport doorlichting begrotingsproces Curaçao”. Belangrijke uitgangspunten bij het implementeren van de aanbevelingen zijn:
  • Het proces om een begrotingskamer op te richten moet zo snel mogelijk worden afgerond. Het advies om af te zien van de oprichting van een begrotingskamer wordt niet gevolgd.
  • De invloed en relatie van de aanbevelingen met andere relevante maatregelen uit het Landspakket worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat hiermee rekening wordt gehouden bij de implementatie van de aanbevelingen.
  • Een deelonderzoek wordt voorgesteld naar de implementatie van policy based budgeting op Curaçao door middel van een herontwerp van het begrotingsproces, het begrotingsbeleid en de opzet van de begroting, hoewel dit geen aanbeveling is in het rapport.
  • De politieke verantwoordelijkheid voor de begroting moet worden hersteld.
  • Vereenvoudiging van de Landsbegroting en procedures wordt nagestreefd.
  • Heldere verantwoordelijkheden worden vastgesteld.
  • Er worden incentives gecreëerd voor doelmatig en effectief gedrag.
  • Het Plan van Aanpak (PvA) in het document moet worden goedgekeurd door de Raad van Ministers voordat enige implementatie plaatsvindt.
 • Het opgestelde stramien in het “Beslisdocument inzake zienswijze rapport Doorlichting begrotingsproces Curaçao” wordt gevolgd.

Dit conform het voorstel van de Minister van Financiën op 3 juli 2023.