Editie no. 44 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
4 November 2022
Editie no. 44
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de zevenentwintigste oktober 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaҫao, heb ik, ROBERT  ALEXANDER  SIMEON  RAMAZAN, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van TEUNIS  GERRIT  DERK  BROUWER,  wonende in  Curaçao, die voor deze zaak domicilie kiest in  Curaçao aan de Perseusweg no. 12, ten kantore van de advocaat mr. D. Doornbos, aan de gezamenlijke erfgenamen van wijlen de heer  EFRAIM  CRIZONIO  DALMACIO  LOUISA, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of in het buitenland, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d.  29 augustus 2022, gewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De aspirant deurwaarder voornoemd,
  R.A.S.  RAMAZAN.

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 1ste november 2022, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de stichting FUNDASHON FIANSA POPULAR,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan INGEMAR ERIC BERGONJE en SHUMIREY SILA BERGONJE-DELANDO,  BEIDE zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend  een copie van een BORDERELVAN INSCHRIJVING  ener notariele akte op 29 april 2008  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 28 oktober 2022, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Fortuna Ariba C-19, op donderdag 15  december 2022, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 1ste november 2022, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de stichting FUNDASHON FIANSA POPULAR,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan GIOVANI JOSE LORENZO CHIRINOS en KIM NADINE CHIRINOS-WILSOE, beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend  een copie van  ener notariele akte op 26 FEBRUARI 2008  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 28 oktober 2022, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de La Quinta villas 25, op donderdag 15  december 2022, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 1ste november 2022, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de stichting FUNDASHON FIANSA POPULAR,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan LEDOUSCHKA MARIA ALTAGRACIA LOMP,  zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend  een copie van EENEEN BORDERELVAN INSCHRIJVING  ener notariele akte op 18 december 2015  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 28 oktober 2022, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Puerto Ricoweg no. 48, op donderdag 15  december 2022, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 1ste november 2022, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S  BANK N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan de heer WEIGUANG HU en JINGWEN HU-LIN, beide zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend  een copie van een borderel van inschrijving  ener notariele akte op 17 december 2014  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 27 oktober 2022, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de F.D.Rooseveltweg 419, op vrijdag,9 december 2022, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

   De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 1ste november  2022, waarvan  afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de naamloze vennootschap  BANCO DI CARIBE N.V.,  gevestigd op Curacao,  en Mr. I.W.R.NAALDIJK,  wonende op Curacao, aan MANUEL YSIDRO PEREZ MARTINEZ ,  zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of  daarbuiten, betekend copie van de inschrijving  ener notariele akte op 2 oktober 2012  en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 26 oktober  2022, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Kaya Adagio 19, zal plaatsvinden op donderdag, 8 december   2022, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt  verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  Mevrouw Keila Guillen en de heer Rishendell Justin John Martie, beiden wonende te Curaҫao, hebben zich per verzoekschrift d.d. 11 januari 2022, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van hun minderjarige kind Rishendell Justin John “Martie” te veranderen in “Martie Guillen”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

                                                                                                                                  Willemstad, 18 oktober 2022
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,                                                                                                                                                   mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Bekendmaking

  BEKENDMAKING VAN HET LAND

  De Landsregering maakt bekend dat de heer Robert Maas namens United Caribbean  Airlines B.V. een aanvraag bij de Landsregering heeft ingediend ter verkrijging, ingevolge de “Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2019, no. 4  G.T.)”, van een ECONOMISCHE VERGUNNING voor het uitoefenen van geregeld luchtvervoer van personen, goederen en vracht.

  Dit verzoekschrift ligt vanaf de dag na deze bekendmaking gedurende de tijd van 14 dagen van 14:00 tot 16:30 uur ter inzage voor belanghebbenden bij de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit Seru Mahuma z/n.

  Gedurende een periode van 30 dagen, vanaf de dag na deze bekendmaking, kunnen belanghebbenden schriftelijk commentaar indienen bij de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

  Indien naar aanleiding van deze bekendmaking enig schriftelijk commentaar wordt ingediend kan de Minister de aanvrager en andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen de aanvragen en de daarop betrekking hebbende commentaren mondeling toe te lichten gedurende een door de Minister vastgestelde dag en tijdstip.

  De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,
  Ch. Cooper

 • Echtscheiding

  P RO – D E O

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van de 13de september 2022 is tussen Etliene Magdalena PAULINA, wonende te Curaçao, gemachtigde de advocate mr. M. Fowler-Davelaar en Ivan Cipriano IGNACIO, wonende te Curaçao, partijen op de 12de april 1977 te Curaçao, binnen algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, de echtscheiding uitgesproken.

  De eisende partij,
  E.M. Paulina.

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Offroad Snorkel Safari N.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Offroad Snorkel Safari N.V. is besloten de vennootschap per 04 oktober 2022 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BWC de vereffening van de vennootschap wordt beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Bisquet Bay N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 14 november 2022 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Parsons Green N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 14 november 2022 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Springburn Beach N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 14 november 2022 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Frakk N.V. in liquidatie

  In de op 30 September 2022 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Webewebe N.V., geliquideerd

  Gevestigd op Curaçao

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 6 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de entiteit opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidatie

  Madurosa Real Estate N.V.
  In Liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31, eerste lid BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  Overeenkomstig artikel 2:31, zevende lid BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de entiteit opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  MAXCASA INVESTMENTS B.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 31 oktober 2022 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE Stichting Directiepensioenfonds Bron

  Ontbindingsbesluit:

  Het bestuur van de Stichting Directiepensioenfonds Bron heeft met algemene stemmen besloten over te gaan tot ontbinding van de stichting. Als vereffenaar wordt aangesteld de heer Willem Frederik van Leeuwen. De Stichting heeft haar activiteiten gestaakt met ingang van 1 mei 2022.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

 • Onder curatele stelling

  Ondercuratelestelling

  ONDERCURATELESTELLING

  Bij beschikking d.d. 1 september 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao (CUR202202617) is Glenda HOLLANDER-PEILIKER, geboren te Curacao op 31 oktober 1943, onder curatele gesteld met benoeming van Milton Norman Thurlow PEILIKER tot curator.

  De curator
  M.N.T. Peiliker