Editie no. 50 – Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
13 December 2019
Editie no. 50
 • Aankondiging

  INTERSYSTEMS HOLDINGS N.V.
  (the “Company”)

   ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

  On 10 december 2019 at 11 o’clock at Schout bij Nacht Doormanweg 40 Damacor Office Building 2nd floor, Willem­stad, Curaçao (“the Meeting)

  AGENDA
  1. Opening;
  2. Extension of the period to prepare and to submit the financial statements for the financial years 2008 up to and including 2019 to the Meeting;
  3. Report of the management, approval of the financial statements 2008 up to and including 2017 and discharge and release from liability the management of the Company for its conduct of affairs for the period starting on 1 July 2007 up to and including 30 June 2017;
  4. Appropriation of result;
  5. Change of the Board of the Supervisory Directors of the Company;
  6. Appointment of the Board of the Supervisory Directors of the Company effective 10 December 2019;
  7. Change of the board of Managing Directors and appointment of the Board of Managing Directors of the Company effective 10 December 2019;
  8. Confirmation of any effect and consequence of the appointment of Dutch resident managing directors and the resulting migration of the effective management of the Company to the Netherlands effective 10 December 2019;
  9. Transaction of any and all business which may properly come before the Meeting;
  10. Closing.

  The articles of association of the Company offer the shareholders the opportunity to be represented at the meeting by a power of attorney in writing. Completed filled in and signed powers of attorney must be delivered no later than  10 December 2019 at 10 o”clock am at the following address via fax or email.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de  ondergetekende deurwaarder van de 9de december 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap  BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer  zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, ten notariskantoor  Moerdijk &  Palm, aan mevrouw CLARA  LUISA  ROSALES, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of elders, BETEKEND een schrijven gedateerd  6 december 2019, betreffende op gang zetten van de veilingsprocedure van het registergoed, plaatselijk bekend als Masbangoestraat no. 21, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de  ondergetekende deurwaarder van de  6de december 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijke exploiten voor “gezien” heeft getekend,  is ten verzoeke van NOTARISKANTOOR  MOERDIJK & PALM, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, aan de  Rooi Catootjeweg no. 1, aan de naamloze vennootschap  BHARTI IMPORT EXPORT N.V., de naamloze vennootschap  BABA’S FREE  ZONE  TRADING  N.V., de naamloze vennootschap SNP SAI PREET N.V. en de naamloze vennootschap S.K. JEWELLERY ELECTRONICS & GIFTS N.V., allen zonder  bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, BETEKEND, een schrijven  gedateerd  5 december  2019, waarbij conform art. 523 WvBRv wordt medegedeeld dat op  5 december 2019, om 10 uur in de ochtend, de veiling heeft plaatsgevonden van Perseusweg no. 25,  een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de  ondergetekende deurwaarder van de 9de december 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap  BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer  zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, ten notariskantoor  Moerdijk &  Palm, aan de heer  DERICK  GERARD  LINEGAR,  zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of elders, BETEKEND een schrijven gedateerd  6 december 2019, betreffende op gang zetten van de veilingsprocedure van het registergoed, plaatselijk bekend als Kaya Jan Thiel no. 10, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 11 december 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, ten verzoeke van: NELSON ISBELIO PAULINA, wonende op Curaçao, BETEKEND: aan JESSICA FILOMENA PANNEFLEK, zonder bekende woon of verblijfplaats op Curaçao of elders, de grosse van een beschikking van 10 december 2019 door de E.A. Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij tussen partijen, met elkander gehuwd op 30 oktober 1992 op Curaçao, de ECHTSCHEIDING is uitgesproken

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 25 november 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 18 november 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, OPGEROEPEN: ANA HILDA ROJAS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, om op dinsdag 3 maart 2020 des voormiddag om 09:00 uur ter terechtzitting voor de E.A. Rechter te verschijnen ten Raadhuis aan het Wihelminaplein # 4 op Curaçao, teneinde op de door  EDSON JUAN HOOI tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

   A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ELFDE DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN, heb ik, SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, gevolggevende aan de beschikking van de 9 DECEMBER 2019, van de E.A. Heer Rechter in Eerste Aanleg, ALBERTO RAMIREZ MORILLO, zonder bekende woon of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van donderdag, 12 MAART 2020, des voormiddags om 10.30 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde bij voortzetting aanwezig te zijn van de tegen haar door DEYANIRA RECIO MORIS, wonende in Curacao, aan de Welatinaweg # 18, ingestelde vordering.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia,

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van  ELFDE   DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 november 2019, 1. ALEXANDER DARON SILVERMAN, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, waarschijnlijk kantoorhoudende in de Verenigde Staten van America, 200 East,65th street # 32, New York, NY 10021, email: alexs@andalex.com ,2. ANDREW DAVID SILVERMAN, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, waarschijnlijk kantoorhoudende in de Verenigde Staten van America, 200 East,65th street # 32, New York, NY 10021, tel: +16467093355, email: andrews@andalex.com, en 3. de besloten vennootschap SE CURACAO B.V., voorheen gevestigd in het Holiday Beach aan de Pater Euwensweg te Curacao, zonder bekende vestigingplaats in Curaçao of daarbuiten O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 9 maart 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde de door MR. BARBARA M. NAGELMAKERS QQ. in haar hoedanigheid als curator in het faillissement van de besloten vennootschappen DEN HOLIDAY CURACAO B.V. en CURACAO REAL ESTATE B.V.,te dezer zake domicilie kiezende in Curacao aan de Perseusweg # 12, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

   

 • Bekendmaking

  GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACAO

  Zaaknummer:CUR201902108

  Beschikking d.d. 28 november  2019

  Inzake het verzoek van:

  Xiomara Wigbertha PRUDENCIA e/v  TWEEBOOM wonende te Curacao, hierna(ook) te noemen: verzoekster Procederend in persoon, betreffende  de ondercuratelestelling van:

  Erwin Damascus PRUDENCIA
  Geboren op 23 augustus 1948 te Curacao,  en wonende te Curacao

   

 • Bekendmaking

  CONVOCATION

  BARGUZIN CORPORATION N.V.
  (hereinafter: “the Company”)

  EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
  SHAREHOLDERS
  (hereinafter: “the Meeting”)

  to be held on 30 December 2019 at the Company’s address Schout bij Nacht Doormanweg 40, Damacor Office Building 2nd floor, Curaçao. All those with meeting rights are invited to be present or represented at the Meeting.

   

  The agenda of the Meeting including the proposal to amend the articles of the Company, has been deposited at the Company’s address for inspection by the shareholders.

 • Bekendmaking

   

   

   

   


  Minister

  van Financiën

  AANSCHRIJVING

   Curaçao, 12de december 2019

  Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het wetsvoorstel Landsverordening belastingherziening 2019 vooruitlopend op behandeling in de Staten

  § 1. Inleiding

  Zoals reeds bekend, heeft Curaçao zich gecommitteerd om zich teweer te stellen tegen belastingontduiking en belastingontwijking en om eventuele schadelijke belastingregels te verwijderen. Dientengevolge is de afgelopen jaren de Curaçaose winstbelasting al op een groot aantal onderdelen aangepast aan wat internationaal aanvaardbaar wordt geacht. Zo werd onder meer de zogeheten nexus approach ten aanzien van inkomsten uit intellectuele eigendom opgenomen in de Landsverordening op de winstbelasting 1940. De exportregeling werd afgeschaft om de als ring fencing aangemerkte aspecten te elimineren, de reële aanwezigheidseis werd ingevoerd voor de Curaçaose Beleggingsvennootschap en de Economische zone (hierna: E-zone) wetgeving werd aangepast om de als ring fencing aangemerkte aspecten te elimineren en een reële aanwezigheidseis in te voeren.

  Niettemin is vanuit de EU Code of Conduct Group (hierna: EU) te kennen gegeven dat de winstbe­lasting en de E-zone wetgeving aanvullende wijzigingen behoeven, en dan in het bijzonder de bepalingen die gericht zijn op buitenlandse afnemers van goederen of diensten en op bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. In het kader hiervan dient Curaçao, uiterlijk vóór 31 december 2019, haar wetgeving aan te passen.

  Met het wetsvoorstel wordt niet alleen beoogd voorstellen te doen teneinde te voldoen aan de voorwaarden van de OESO en de EU, maar ook wordt voorgesteld om de Curaçaose winstbelasting op een aantal punten te verbeteren en te vereenvoudigen.

  Met name wegens het feit dat de overgangsregeling voor de offshore, nu de Garantieverordening Winstbelasting 1993, dit jaar tot een einde komt hebben diverse vragen mij over dit wetsvoorstel bereikt. Het einde van het jaar nadert en de in Curaçao gevestigde bedrijven, alsmede bedrijven die aan het overwegen zijn om zich in Curaçao te vestigen, willen weten waar zij aan toe zijn en wat het nieuwe wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2020 voor hun zal betekenen. Aan mij is daarom gevraagd om zo spoedig mogelijk de artikelen betreffende de winstbelasting voorafgaand aan de behandeling ervan in de Staten bekend te maken.

  De vragen die mij hierover hebben bereikt, geven aanleiding om de artikelen betreffende de winstbelasting voorafgaand aan de behandeling ervan in de Staten bekend te maken. Hierbij zijt opgemerkt dat het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, goedgekeurd zal worden door de EU indien deze als zodanig door de Staten wordt aangenomen. Derhalve heb ik de Staten middels een schrijven, d.d. 22 november 2019, over het bovengenoemde geïnformeerd en heb ik de Staten verzocht goedkeuring te verlenen en gekregen om belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel bekend te maken.

  § 2. Artikelen van het
  wetsvoorstel Landsverordening belastingherziening 2019 betrekking hebbend op de winstbelasting

  Gelet op het voorgaande maak ik onderstaand de desbetreffende wetswijzigingen bekend:

  Artikel I

  De Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt als volgt gewijzigd:

  A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

  1. Het vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid komen te luiden:

  1. De uitdrukking vaste inrichting betekent een vaste bedrijfsinrichting door middel waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden verricht.
  2. De uitdrukking vaste inrichting omvat in het bijzonder:
   a. een plaats waar leiding wordt gegeven;
   b. een filiaal;
   c. een kantoor;
   d. een fabriek;
   e. een werkplaats; en
   f. een mijn, een olie- of gasbron, een (steen)groeve of een andere plaats waar natuurlijke rijkdommen worden gewonnen.
  1. Een plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden vormt alleen dan een vaste inrichting indien de duur ervan 183 dagen overschrijdt.
  2. Niettegenstaande de bepalingen van het vijfde, zesde, en zevende lid, wordt een onderneming die werkzaamheden verricht in de territoriale zee, en elk gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee, waarbinnen Curaçao rechtsmacht of soevereine rechten kan uitoefenen, geacht ter zake van die werkzaamheden, een bedrijf uit te oefenen door middel van een aldaar gelegen vaste inrichting, tenzij:
   a. de werkzaamheden in kwestie worden verricht gedurende een tijdvak dat of tijdvakken die in een periode van twaalf maanden in totaal minder dan 30 dagen beslaat onderscheidenlijk beslaan;
   b. of bestaan uit een van de activiteiten als genoemd in het elfde lid, of een combinatie daarvan.
  1. Indien een onderneming die in Curaçao werkzaamheden als genoemd in het zevende of achtste lid verricht, nauw is verbonden met een andere onderneming, die als onderdeel van hetzelfde project eveneens werkzaamheden uitvoert in Curaçao, en de door beide ondernemingen verrichte werkzaamheden bij elkaar opgeteld ten minste de duur van het in die leden genoemde tijdvak beslaan, wordt, voor de toepassing van die leden, iedere onderneming geacht haar werkzaamheden te verrichten gedurende een tijdvak van ten minste het in die leden genoemde tijdvakken.

  2. Na het negende lid worden vijf nieuwe leden toegevoegd, luidende:

      10. Niettegenstaande de voorgaande leden wordt de uitdrukking vaste inrichting niet geacht te omvatten:
  a. het gebruik maken van inrichtingen uitsluitend voor opslag, uitstalling of aflevering van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar;
  b. het aanhouden van een voorraad van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar uitsluitend voor opslag, uitstalling of aflevering;
  c. het aanhouden van een voorraad van aan de onderneming toebehorende goederen of koopwaar, uitsluitend voor bewerking of verwerking door een andere onderneming;
  d. het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor de onderneming goederen of koopwaar aan te kopen of inlichtingen in te winnen;
  e. het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor de onderneming enige andere werkzaamheid te verrichten;
  f. het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend voor een combinatie van de in de onderdelen a tot en met e genoemde werkzaamheden, op voorwaarde dat die activiteit, of, in het geval van onderdeel f, het geheel van de activiteiten van de vaste inrichting, van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft.

  1. De bepalingen van het tiende lid zijn niet van toepassing op een vaste bedrijfsinrichting die door een onderneming gebruikt of aangehouden wordt indien dezelfde onderneming of een nauw daarmee verbonden onderneming op dezelfde plaats of op een andere plaats in Curaçao bedrijfsactiviteiten uitoefent, en:
   a. die plaats of die andere plaats voor de onderneming of voor de nauw daarmee verbonden onderneming een vaste inrichting vormt op grond van de bepalingen van dit artikel; of
   b. het geheel van de activiteiten dat resulteert uit de combinatie van de activiteiten die door de twee ondernemingen op dezelfde plaats, of door dezelfde onderneming of nauw daarmee verbonden ondernemingen op de twee plaatsen worden uitgeoefend, niet van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft;
   op voorwaarde dat de bedrijfsactiviteiten die door de twee ondernemingen op dezelfde plaats, of door dezelfde onderneming of nauw daarmee verbonden ondernemingen op de twee plaatsen worden uitgeoefend, aanvullende taken zijn die deel uitmaken van een samenhangende bedrijfsvoering.
  1. Niettegenstaande de bepalingen van het vijfde, zesde, en zevende lid, wordt een onderneming, indien een persoon, niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger waarop het dertiende lid van toepassing is, namens die onderneming in Curaçao optreedt en gewoonlijk contracten sluit of gewoonlijk een belangrijke rol speelt in het afsluiten van contracten die routinematig worden afgesloten zonder materiele aanpassing door de onderneming, en deze contracten zijn:
   a. afgesloten namens de onderneming; of
   b. voor overdragen van of het verkrijgen van rechten voor het gebruik van zaken die eigendom zijn van die onderneming of die aan de onderneming ten gebruike staan; of
   c. voor het verstrekken van diensten door die onderneming;
   dan wordt die onderneming, geacht in Curaçao een vaste inrichting te hebben met betrekking tot de werkzaamheden die die persoon voor de onderneming verricht, tenzij de werkzaamheden van die persoon beperkt blijven tot die werkzaamheden, bedoeld in het tiende lid, die, indien zij worden verricht door middel van een vaste bedrijfsinrichting, anders dan een vaste inrichting waarop het elfde lid van toepassing is, deze vaste bedrijfsinrichting op grond van de bepalingen van dat lid niet tot een vaste inrichting zouden maken.
  1. Het twaalfde lid is niet van toepassing wanneer de persoon die namens de onderneming handelt dit doet in zijn bedrijf als onafhankelijk agent en handelt voor de onderneming in de gewone uitoefening van zijn bedrijf. Een persoon die echter uitsluitend of nagenoeg uitsluitend handelt voor rekening van een of meer ondernemingen waaraan hij nauw verbonden is, wordt niet beschouwd als een onafhankelijk agent.
  1. Voor de toepassing van dit artikel, is een persoon nauw verbonden met een onderneming indien uit alle relevante feiten en omstandigheden blijkt dat de ene zeggenschap heeft in de andere of dat ze beide onder zeggenschap staan van dezelfde personen of ondernemingen. In elk geval wordt een persoon geacht nauw verbonden te zijn met een onderneming indien de ene middellijk of onmiddellijk meer dan vijftig procent bezit van het uiteindelijk belang in de andere persoon of, in het geval van een lichaam, meer dan vijftig procent bezit van het totale aantal stemmen en de waarde van de aandelen van het lichaam of van het uiteindelijke belang in het vermogen van het lichaam of indien een andere persoon middellijk of onmiddellijk meer dan vijftig procent bezit van het uiteindelijke belang of, in het geval van een lichaam, meer dan vijftig procent bezit van het totale aantal stemmen en de waarde van de aandelen van het lichaam of van het uiteindelijke belang in het vermogen van het lichaam in de persoon en in de onderneming.

  B. Artikel 1A, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt.

  1. Onderdeel c vervalt.
  2. Onderdeel f, onder 5°, komt te luiden:
   5o de vennootschap is niet een bank of soortgelijke kredietinstelling, onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten of een deelneming als bedoeld in artikel 11, tweede lid, daarvan, dan wel een verstrekker van bonkredieten aan het publiek. De eerste volzin is niet van toepassing voor zover een hiervoor genoemde deelneming uitsluitend overtollige liquiditeiten van de bank of soortgelijke kredietinstelling belegt; en.

  C. Onder vernummering van het tweede lid tot het vierde lid worden twee nieuwe leden in artikel 1C ingevoegd, luidende:
  2. Een lichaam dat voordelen verkrijgt anders dan voordelen uit binnenlandse onderneming als bedoeld in artikel 4, vierde lid, dient te beschikken over een reële aanwezigheid als bedoeld in dit artikel en dienen de activiteiten van dit lichaam, indien dit lichaam een buitenlands belastingplichtige zou zijn, te kunnen worden aangemerkt als vaste inrichting op grond van artikel 1, vijfde tot en met veertiende lid.

       3. Dit artikel is niet van toepassing op lichamen die zijn ingeschreven in het register voor beleggingsinstellingen als bepaald in art 24 van de Landverordening toezicht op beleggingsinstellingen en administrateurs[1].

  D. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  1. Het vierde lid, komt te luiden:
   4. Onder de winst wordt verstaan de som van de voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, zuiver worden verkregen uit binnenlandse onderneming. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden ter uitvoering van dit artikel nadere regels gesteld.
  2. In het vijfde lid komt de tweede volzin te vervallen.

  E. Artikel 5B wordt als volgt gewijzigd:

  1. Het eerste lid komt te luiden:
   1. Het bepaalde in de artikelen 5A, eerste lid, 6, derde lid, 9A, zevende lid, en 10, tweede en vierde lid, vindt slechts toepassing, indien door het lichaam een regelmatige boekhouding wordt gevoerd, met geregelde jaarlijkse afsluitingen. Bij lichamen die niet voldoen aan de eis regelmatige boekhouding of geregelde jaarlijkse afsluitingen worden alle voordelen uit onderneming aangemerkt als voordelen uit binnenlandse onderneming als bedoeld in artikel 4, vierde lid.
  2. In het derde lid vervalt “en de bedrijven, bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000”.

  F. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

  1. Het tweede lid, onderdeel e, komt te luiden:
   e. 1e. ter zake van op grond van deze landsverordening geheven winstbelasting;
   2e.   ter zake van belastingen die buiten Curaçao in enige vorm naar de winst, al dan niet aan de bron, worden geheven die geen betrekking hebben op winst uit binnenlandse onderneming of waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.

   

  1. Onder vervanging van de punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel o, door een puntkomma, wordt een nieuw onderdeel p toegevoegd, luidende:
   p. ter zake van kosten die verband houden met niet uit binnenlandse onderneming verkregen winst.

  G. Artikel 8, eerste en tweede lid, komen te luiden;

  1. De winst van een lichaam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a of b, dat het verzekeringsbedrijf uitoefent, wordt, indien dit bij de aangifte wordt verzocht, telkens voor een periode van vijf jaren, voor een levensverzekeringsbedrijf gesteld op tien procent en overigens op twintig procent van hetgeen in enig jaar aan premies en kapitaal is ontvangen.
  1. De winst van een lichaam als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, dat het verzekeringsbedrijf door middel van een vaste inrichting in Curaçao uitoefent, wordt voor het hier te lande uitgeoefende bedrijf voor een levensverzekeringsbedrijf gesteld op tien procent en overigens op twintig procent van hetgeen in enig jaar aan premies en kapitaal is ontvangen ter zake van in Curaçao lopend gevaar.

  H. Aan artikel 11 wordt een nieuw achtste lid toegevoegd, luidende:
       8. Een directe of indirecte binnenlandse beleggingsdeelneming, als bedoeld in het vierde lid, voor zover deze wordt gehouden door een bank of kredietinstelling die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, wordt geacht tenminste 50% van zijn winst als dividend te hebben uitgekeerd. Een directe of indirecte buitenlandse beleggingsdeelneming van een dergelijke bank of kredietinstelling wordt geacht 100% van zijn winst te hebben uitgekeerd.

  I. Artikel 12 vervalt.

  J. Aan artikel 15 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

       4. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting drie procent van de winst behaald met kwalificerende activiteiten, mits deze activiteiten worden ondernomen door een lichaam dat een reële aanwezigheid heeft als bedoeld in artikel 1C. Bij ministeriële regeling met algemene werking kunnen richtlijnen voor de toepassing van dit lid worden gegeven. Als kwalificerende activiteiten worden aangemerkt:
  a. het bouwen dan wel verbeteren van vliegtuigen en vaartuigen alsmede het verrichten van reparaties en onderhoud aan vliegtuigen en vaartuigen met een lengte van ten minste tien meter en machinerieën, installaties en materiaal dat zich, voor gebruik, aan boord van deze vliegtuigen en vaartuigen bevindt;
  b call-, service- of datacenters voor zover zij ondersteunende dienstverlenende activiteiten verrichten aan ondernemingen met een omzet van minimaal NAf 50 miljoen;
  c. het veembedrijf;
  d. in Curaçao verrichte diensten aan niet verbonden beleggingsinstellingen en beheerders van beleggingsinstellingen.
  Onder de in dit lid bedoelde activiteiten zijn niet begrepen diensten ter zake van het optreden als directie van vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke leiding op Curaçao gevestigd is, alsmede dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening.

  K. Artikel 15A, eerste en tweede lid, komen te luiden:

  1. Aan een lichaam, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen a, b en c, wordt ter verrekening van vanwege een ander land dan Curaçao geheven belasting, een vermindering van winstbelasting verleend voor in de winst uit binnenlandse onderneming begrepen voordelen welke zijn onderworpen aan een belasting naar het inkomen, die vanwege dat land, al dan niet aan de bron, wordt geheven.
  2. Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vermindering is het laagste van de volgende bedragen:
   a. het bedrag van de in het desbetreffende jaar vanwege andere landen dan Curaçao geheven belasting vermeerderd met zodanige in de tien voorafgaande jaren geheven belasting voor zover deze niet eerder tot een vermindering heeft geleid;
   b. de volgens deze landsverordening geheven winstbelasting indien de in het eerste lid bedoelde voordelen na aftrek van de aan deze voordelen toe te rekenen kosten de enige bestanddelen van de winst zouden zijn geweest.

  Artikel II
  De Landsverordening economische zones 2000 wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 11 komt te vervallen.

  Artikel III
  De Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

  Na artikel 21b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

  Artikel 21c

  Indien een lichaam dat voordelen verkrijgt anders dan voordelen uit binnenlandse onderneming als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 in enig jaar de verplichting als bedoeld in artikel 1C, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wegens opzet of grove schuld niet nakomt, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de Inspecteur het lichaam onderscheidenlijk het concern, een boete kan opleggen van NAf 50.000 en ten hoogste NAf 500.000.

  § 3. Artikelsgewijze toelichting

  Artikel I

  Dit artikel betreft wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940.

  Onderdeel A

  De zogenaamde vaste inrichtingsbepaling in artikel 1 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 is gemoderniseerd om rekening te houden met internationale ontwikkelingen zoals de wijzigingen van het OESO Modelverdrag, maar ook om bij eventuele toekomstige verdragsonderhandelingen een betere uitgangspositie te bewerkstelligen. De wijzingen zijn hoofdzakelijk in overeenstemming met het OESO Modelverdrag en voor uitleg van de bepalingen wordt verwezen naar het commentaar op het OESO Modelverdrag.

  Er zijn enkele bepalingen die afwijken van het OESO Modelverdrag. Deze bepalingen verwijzen naar de BRNC. Het opnemen van deze bepalingen in deze landsverordening geeft Curaçao de mogelijkheid het heffingsrecht dat aan haar was toegewezen onder de BRNC ook in voorkomende gevallen te verwezenlijken. Voor een uitgebreidere toelichting op de vaste inrichtingsbepalingen  verwijst de regering naar de memorie van toelichting van de BRNC te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33955-3.html.

  Onderdeel B

  De territoriale winstbepaling, waarmee buitenlandse winst uit de wereldwijde grondslag werd verwijderd, komt te vervallen nu op grond van artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 de grondslag voor de winstbelasting wordt beperkt tot binnenlandse winst.

  In onderdeel f, onderdeel 5°, wordt het gebruik van de (Curaçaose Belggingsvennootschap (hierna: CBV) uitgesloten voor banken en soortgelijke kredietinstellingen die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Deze beperking gaat nu ook gelden voor een lichaam waarin een dergelijke kredietinstelling een belang heeft van ten minste 5%. Indien een dergelijke kredietinstelling een deelneming van 5% of meer verkrijgt in een lichaam dat de status heeft van CBV, vervalt die status dus met terugwerkende kracht tot de aanvang van het lopende boekjaar. Uitzondering op het gebruik van een CBV betreft het beleggen van overtollige liquiditeiten. Daarmee worden bedoeld de liquiditeiten die uitgaan boven hetgeen de banken verplicht zijn om aan te houden op basis van aanwijzing van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Liquiditeiten die verplicht worden aangehouden ter zekerheid van de bancaire en kredietactiviteiten zijn niet overtollig en mogen derhalve niet met gebruikmaking van een CBV worden belegd.

  Onderdeel C

  Teneinde internationaal misbruik van de territoriale winstbepaling te voorkomen wordt in het nieuwe derde lid van artikel 1C van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 voorgeschreven dat winstbelastingplichtige lichamen die voordelen uit niet binnenlandse ondernemingen genieten dienen te voldoen aan de vereisten van reële aanwezigheid van het eerste lid van dit artikel. Dit geldt voor alle winstbelastingplichtige lichamen ongeacht of ze hun bedrijf voeren met een vergunning van de Centrale Bank, zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars.

  In afwijking van het eerste lid, zullen slechts de activiteiten van het lichaam zelf kwalificeren en niet die van groepsmaatschappijen. Ook kan aan de hier bedoelde substance vereisten niet worden voldaan door bepaalde activiteiten uit te besteden aan lichamen binnen of buiten de groep. Tevens dienen de activiteiten van het lichaam voldoende nexus te geven om de door het lichaam gegenereerde winst aan toe te rekenen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de nexus vereisten van de vaste inrichtingsbepalingen van deze landsverordening.

  Onderdeel D

  Deze bepaling is de kern van dit ontwerp. Hiermee wordt de heffing van winstbelasting beperkt tot de binnenlandse winst. Er zal bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een nieuwe richtlijn voordelen uit binnenlandse onderneming worden gepubliceerd waarin meer in detail wordt aangegeven wanneer sprake is van voordelen uit binnenlandse onderneming.

  Onderdeel E

  In artikel 5B van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt de eis voor het voeren van een deugdelijke administratie voor lichamen die een beroep doen op artikel 1A, eerste lid, onderdeel c, onder 2o, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 aangepast met dien verstande dat de voordelen van lichamen die niet aan deze eis voldoen worden aangemerkt als voordelen uit binnenlandse onderneming.

  Onderdeel F

  De aftrek van winstbelasting zoals neergelegd in artikel 6, tweede lid, onderdeel e, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 is uitsluitend van toepassing voor zover geen andere regels ter voorkoming van dubbele belasting wordt toegepast, zoals toedeling op basis van een verdrag of de verrekeningsmogelijkheid van artikel 15A van de Landsverordening op de winstbelasting 1940. De aftrek wordt nu beperkt tot buitenlandse (bron)belasting over de binnenlandse ondernemingswinst.

  Vervolgens wordt in het nieuwe onderdeel p de aftrek van ondernemingskosten beperkt tot dat deel van de kosten dat aan de binnenlandse winst kan worden toegerekend. Deze aftrekbeperking ziet zowel op directe als op indirecte kosten. Directe kosten betreffende buitenlandse winst zijn geheel niet aftrekbaar. Daarnaast is een deel van de indirecte kosten, voor zover deze kunnen worden toegerekend aan de buitenlandse winst, eveneens niet aftrekbaar.

  Onderdeel G

  In artikel 8, eerste en tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt de premie ter zake van buitenlands gevaar uit de bepaling verwijderd omdat dit valt onder het begrip buitenlandse winst.

  Onderdeel H

  De beperking van het gebruik van een CBV door lokale banken en soortgelijke kredietinstellingen die onder toezicht staan van de Centrale Bank beoogt uitholling van de belastinggrondslag tegen te gaan. In combinatie daarmee wordt in artikel 11 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 een uitdelingsassumptie opgenomen voor beleggingsdeelnemingen als bedoeld in het vierde lid. Hiermee wordt beoogd te ontmoedigen dat  banken en soortgelijke kredietinstellingen die geen gebruik kunnen maken van de CBV, hun gelden door middel van een buitenlandse deelneming beleggen. De bepalingen van artikel 1A, eerste lid, onderdeel f, en die van onderhavig artikel resulteren hierin dat banken en soortgelijke kredietinstellingen wel gebruik kunnen maken van een CBV voor hun overtollige liquiditeiten, zij het dat op dividenden van de CBV een heffing van 10% wordt toegepast. Buitenlandse beleggingsdeelnemingen geven geen recht op de deelnemingsvrijstelling en deze zijn dus, evenals lokale beleggingsinkomsten, belast tegen het tarief van 22%.

  In het achtste lid van artikel 11 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 is de uitkeringsassumptie verwoord. Dit houdt, ten aanzien van door financiële instellingen gehouden deelnemingen in een beleggingsinstelling in dat de winst van de beleggingsdeelneming wordt geacht uitgekeerd te zijn in het jaar dat de winst wordt behaald. Ten aanzien van in Curaçao gevestigde beleggingsdeelnemingen geldt dat 50% van de winst geacht wordt te zijn uitgekeerd, terwijl ten aanzien van buitenlandse beleggingsdeelnemingen wordt geacht 100% te zijn uitgekeerd. In samenhang met de wijzigingen in artikel 11 zal ook de beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting worden aangepast.

  Onderdeel I

  In artikel 12 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 is de winstvrijstelling voor buitenlandse winst opgenomen. Deze komt te vervallen aangezien deze winst reeds buiten de grondslag voor de winstbelasting valt op grond van het nieuw geformuleerde artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940.

  Onderdeel J

  Het gaat daarbij om:

  a. Vliegtuig- en scheepsbouw alsmede het verrichten van reparaties en onderhoud aan vliegtuigen en vaartuigen en machinerieën, installaties en materiaal dat zich, voor gebruik, aan boord van deze vliegtuigen en vaartuigen bevindt.
  b. Gespecialiseerde bedrijfsondersteunende activiteiten zoals callcenters maar ook shared service of out-sourcing centers en data en IT-centers worden als kwalificerende activiteiten aangemerkt. Daarbij gaat het o.a. om financiële, juridische, administratieve of technische activiteiten zoals risicoanalyse, kredietbeoordeling, due diligence, compliance, corporate secretarial, dataprocessing, etc. mits die voor het concern van ondersteunende aard zijn. Deze activiteiten worden als kwalificerend aangemerkt voor zover deze bedrijfsondersteuning wordt verleend aan bedrijven indien de omzet van het concern waartoe het bedrijf of de bedrijven behoren ten minste NAf 50 miljoen bedraagt.
  c. Het groot- veembedrijf. Dit hangt samen met de gewenste specialisatie op het gebied van internationaal vrachtvervoer.
  d. Diensten aan niet verbonden beleggingsinstellingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Om de kennis te benutten die in Curaçao aanwezig is voor het verlenen van financiële-, management en administratieve diensten aan beleggingsinstellingen en beheerders van beleggingsinstellingen is deze activiteit toegevoegd aan de ondernemingsactiviteiten die kwalificeren voor het verlaagde tarief opgenomen in het vierde lid van artikel 15 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940. Het begrip diensten aan beleggingsinstellingen wordt ruim uitgelegd. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de zogenaamde “carried interest” zijnde het deel in de winst van de investment manager en de inkomsten uit financiële transacties zoals het ter beschikking stellen van tijdelijke deposito’s etc.

   Teneinde aan de vereisten van zowel de EU COCG als de OESO te voldoen is daarbij geen eis gesteld aan waar de beleggingsinstellingen of managers zich bevinden. Dit betekent dat zowel diensten aan beleggingstellingen in het buitenland alsook diensten aan beleggingsinstellingen in Curaçao -zoals de Curaçaose Beleggingsvennootschap of andere lichamen die zich met belegging bezighouden  – onder deze bepaling vallen.

   Wel is, ter voorkoming van misbruik, de eis gesteld dat de dienstverlener niet verbonden is aan het lichaam waaraan zij de diensten verleent, het moet dus gaan om diensten aan niet gelieerde beleggingsinstellingen. Ook wordt door de EU COCG de eis gesteld dat de dienstverleners, natuurlijke personen, zich in Curaçao dienen te bevinden. De woorden “in Curaçao” geven dit aan en zijn enkel opgenomen om aan te geven dat om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van 3%, deze diensten derhalve niet van buiten Curaçao mogen worden verstrekt en dat deze diensten ook niet mogen worden geoutsourcet naar buiten Curaçao.

   Verder is in dit verband van belang dat, voor zover diensten binnen Curaçao worden uitbesteed, de uitbestedende entiteit te allen tijde moet kunnen aantonen dat zij over voldoende toezicht op de uitbestede activiteiten beschikt en kan zij aantonen dat alle diensten in Curaçao plaatsvinden.

   Om te bepalen of het lichaam voldoende reële aanwezigheid heeft zullen slechts de activiteiten van de vennootschap zelf in aanmerking worden genomen en niet die van groepsmaatschappijen. Ten aanzien van fund management services geldt tevens dat er geen “double counting” van service providers mag plaatsvinden bij het vaststellen van reële aanwezigheid.

  Professionele dienstverleners worden van het gereduceerde tarief uitgesloten zoals bijvoorbeeld het optreden als directie van vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke leiding op Curaçao gevestigd is maar ook de diensten van bijvoorbeeld notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening. Onder “aanverwante dienstverlening” dient echter voor de toepassing van letter d van het vierde lid van dit artikel niet te worden begrepen gespecialiseerde fund services zoals fund administratie en fund management aangezien deze bepaling uitdrukkelijk voor deze activiteiten is geschreven.

  Onderdeel K

  In artikel 15A van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 is de verrekening van buitenlandse (bron)belasting geregeld. Deze wordt nu beperkt tot dat deel van de buitenlandse belasting welke ziet op de winst uit binnenlandse onderneming.

  Artikel II

  Dit artikel betreft wijziging van de Landsverordening economische zones 2000.

  Op grond van aanwijzingen van de EU dient het winstbelastingtarief van de e-zone versneld, dat wil zeggen, eerder dan de oorspronkelijk aangegeven datum van 1 januari 2026 te worden afgeschaft.

  Artikel III

  Dit artikel betreft wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen.

  In artikel III van deze landsverordening wordt na artikel 21b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen een nieuw artikel 21c ingevoegd, waarbij een administratieve boete aan de belastingplichtige wordt opgelegd indien niet aan de verplichting, bedoeld in artikel 1C, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt voldaan.

  Deze bepaling dient als anti-misbruik bepaling om misbruik van artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 te voorkomen. Deze boete zal niet van toepassing zijn op naar Curaçaos recht opgerichte lichamen die kunnen aantonen dat zij feitelijk buiten Curaçao zijn gevestigd en in hun land van feitelijke vestiging als inwoner aan een voldoende belasting naar winst zijn onderworpen. Voor de vraag of de belasting als voldoende kan worden aangemerkt kan worden aangesloten bij hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 11, vierde lid, van de van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting. Op 1 januari 2020 reeds bestaande situaties zullen uiterlijk met ingang van 1 januari 2022 aan de eisen van artikel 1C, tweede lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 dienen te voldoen.

  Artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en artikel 21c van de Algemene landsverordening Landsbelastingen zullen in 2024 worden geëvalueerd. Indien blijkt dat een aanzienlijk deel van belastingplichtige entiteiten hun substance verplichting niet nakomen, zullen additionele anti-misbruik maatregelen opgenomen worden.

  § 4. Geldigheid

  Wellicht ten overvloede merk ik hierbij op dat het hier een wetsvoorstel betreft dat het wetgevingstraject aan het doorlopen is en dat nog niet is vastgesteld door de Staten. De voorgestelde wijzigingen dienen zoals afgesproken met de EU per 1 januari 2020 in werking te treden.

  Deze aanschrijving wordt gepubliceerd en komt te vervallen met ingang van de dag na de datum na vaststelling door de Staten en van bekendmaking ervan.

   

  Willemstad, 12 december 2019
  De Minister van Financiën,
  K.A. GIJSBERTHA

  [1] P.B. 2002, no. 137.

 • Liquidatie

  Colon N.V. (ontbonden)

  Ontbinding

  De vennootschap is bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per  30 november 2019 ontbonden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  CADDELL LIMITED N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap d.d. 4 december 2019 is besloten om de vennootschap per 4 december 2019 te ontbinden en algeheel te liquideren.

  SLOTVERANTWOORDING

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31 lid 7 boek 2 BW van Curaçao de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

   

   

 • Liquidatie

  ISLANDIA LINE N.V. in liq.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde entiteit d.d. 28 november 2019 is besloten om de entiteit per diezelfde datum te ontbinden.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Oceanview (in liquidatie)

  Op 31 oktober 2019 heeft het bestuur besloten om Stichting Particulier Fonds Oceanview (‘de SPF’) te ontbinden. De Vereffenaar heeft terstond bij
  diens aantreden geconstateerd dat er geen, aan hem bekende, baten aanwezig zijn, waarmee derhalve de vereffening beëindigd is en de SPF is opgehouden te bestaan. De slotverantwoording is opgesteld en ter kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Juniper Investment (Netherlands) N.V.
  (in liquidatie) gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 15 november 2019 te
  ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  CapCorp 747 Management N.V. in liquidatie

   Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  SOKA ENTERPRISES N.V. (IN LIQUIDATION)

  Op 9 december 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Soka Enterprises N.V. (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van Soka Enterprises N.V.  (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 9 december 2019 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

   Dawning Corporation N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

   

  Hamilton Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Schouwburgweg 3, Gaito, Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Bestuursleden van de stichting is besloten de stichting per 17 april 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.

 • Liquidatie

  Trivor International N.V. (in liquidatie)

  Bij het algemene vergadering van aandeelhouders van 18 November 2019 werd besloten de vennootschap per 18 November 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

   

 • Liquidatie

  Trivor International N.V. (in liquidatie)

  Bij het algemene vergadering van aandeelhouders van 18 November 2019 werd besloten de vennootschap per 18 November 2019 te ontbinden.

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS
  ERNANDES FAMILY TRUST i/l
  (“de Stichting”)

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg gedateerd 5 december 2019 en conform artikel 2:32 BW is de liquidatie van de Stichting op 5 december 2019 heropend, waarbij Stichting Expire tot vereffenaar van de Stichting is benoemd.

  Stichting Expire.

 • Liquidatie

  Maycon Investment Company N.V.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 31 oktober 2019 te ontbinden onder benoeming van Silvia A.C. Villegas tot vereffenaar en bewaarder van de boeken en Liqop N.V. tot administrateur van de vereffenaar.

  Reken en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Alasol N.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ANRODATA N.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 5 december 2019 is besloten de Vennootschap per 5 december 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  FINALLY INVESTMENT N.V., geliquideerd
  Gevestigd te Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

   Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Seagrun Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 5 december 2019 gehouden vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan. De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.

  Curaçao, 5 december 2019.
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ABL Holding N.V.
  (in liquidatie)

   In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap ABL Holding N.V. is besloten de vennootschap per 9 december 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Hula gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 5 december 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Stichting Maalot gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 5 december 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Maalot C.V., gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 5 december 2019 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Sunshine Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Av. Eugenio Mendoza, Edif. Iasa Mezzanina la Castellana, mncp. Chacao, Estado Miranda, Venezuela.

  Bij besluit van de Bestuursleden van de stichting particulier fonds is besloten de stichting per 13 december 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.

 • Liquidatie

  Stichting Pension Fund Hal Affiliates
  (in liquidatie)

  Bij schriftelijk besluit van 7 oktober 2019 heeft het bestuur van Stichting Pension Fund Hal Affiliates (in liquidatie) (de “Stichting”) besloten tot ontbinding van de Stichting per 5 december 2019.

  De Vereffenaars

 • Liquidatie

  LIQUIDATIE

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn voor de volgende geliquideerde vennootschappen:

  PAXTON CORPORATION N.V.
  TANTON CORPORATION N.V.
  FAFNER CORPORATION N.V.
  SUNWIND CORPORATION N.V.
  INVEST ELMWOOD CORPORATION N.V.
  EASTWOOD CORPORATION N.V.
  STONECOLD CORPORATION N.V.
  BLUE SHADE CORPORATION N.V.
  GANSELAND N.V.
  NISSIM N.V.

  Overeenkomstig artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en deze vennootschappen opgehouden te bestaan. De slotverantwoording van bovengenoemde vennootschappen worden ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  WHL Hotels N.V.  (IN LIQUIDATION)

  Op 27 juni 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap WHL Hotels N.V. (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 27 juni 2019 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  FINAL ACCOUNT
  OF
  RETAIL HOLDINGS FINANCE B.V. (in liquidation)

  THE UNDERSIGNED

  Executrust Corporation N.V. liquidator, being the liquidator of Retail Holdings Finance B.V. in liquidation, a limited liability company, organized and existing under the laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its principal place of business at Schottegatweg Oost 44, Willemstad, Curaçao and registered with the Curaçao Chamber of Commerce & Industry with file number 92387 (hereinafter referred to as the “Company”)

  HEREBY CERTIFIES:

  (a)  that the final account of the Company drawn up in accordance with article 31, paragraph 7 of Book 2 Civil Code of Curaçao reads as follows:

  • after payment of all the creditors of the Company the liquidation-surplus has been paid to Retail Holdings Asia N.V. in accordance with the plan of distribution, being the sole shareholder of the Company;

  (b)  that no further assets of the Company are known to the undersigned and that consequently in accordance with article 31, paragraph 7 of Book 2 Civil        Code  of Curaçao the Company no longer exists.

  Signed on December 11, 2019.

  _____________________________

  Name: Executrust Corporation N.V.
  Title: liquidator

 • Liquidatie

  Jumbo Javelin N.V.
  (in liquidatie)

  Bij schriftelijk besluit van 5 december 2019 heeft de aandeelhouder van Jumbo Javelin N.V. (in liquidatie) (de “Vennootschap”) besloten tot ontbinding van de Vennootschap per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan de vereffenaar bekende baten aanwezig zijn en doet, op de wijze als bepaald in artikel 31 lid 7 jo artikel 31 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan mededeling.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Kriti Oil & Minerals N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 13 januari 2020 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

   

 • Liquidatie

  Cedar Apple Corporation N.V.
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 29 november 2019, is de Vennootschap op 29 november 2019 in liquidatie getreden.

  Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.

 • Liquidatie

  Liquidatie
  Wicked Media N.V. (Geliquideerd)
  KVK-registratienummer: 101794

  Op 18 november 2018 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 18 november 2018.
  De vereffenaar heeft terstond bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  Datum: 12 december 2019
  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  PELZNICKEL PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE

  OP 3 DECEMBER 2019 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN PELZNICKEL PRIVATE FOUNDATION OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING.

  __________________________
  DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V.
  DE VEREFFENAAR

   

 • Liquidatie

  Samvo Pacific Enterprise B.V.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 13 november 2019 te ontbinden onder benoeming van Shung Tai Chan tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar