Fundashon Kuido di Ambulans (FKA) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Fundashon Kuido di Ambulans (FKA)

Piscaderweg # 49
Centraal (599-9) 432-2800
Fax (599-9)
Email:
Facebook pagina: Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou
Administratie (599-9) 432-2842
Klachtenlijn (599-9)
Meldkmer 911

Visie
De visie van FKA voor de komende 5 jaar luidt:
De visie van FKA is vastgesteld: Adequate Ambulancezorg leveren op het eiland
Curaçao op juiste moment en plaats op hoogwaardig niveau zodat
mensenlevens kunnen worden gered.

Missie
FKA is de organisatie op Curaçao die snelle en parate medische zorg levert aan
hulpvragers veelal in acute noodsituaties. FKA biedt deze zorg met deskundige
en gemotiveerde medewerkers door gebruikmaking van moderne apparatuur en
materieel. FKA zal zich de komende periode toeleggen op het aangaan van
samenwerking met belangrijke Partners in de Zorgketen.

Doelstelling
Het bieden van Ambulancezorg, een geïntegreerde zorgverlening vanaf de
melding tot en met de opvang in het ziekenhuis casus quo de noodzakelijke
medische zorgverlening, waarbij ‘Advanced Life Support (ALS)’ en ‘Pre Hospital
Trauma Life Support (PHLTS)’ handelingen worden uitgevoerd in de eerste fase
van de spoedeisende zorgverlening aan ernstig zieken en ongevalsslachtoffers
teneinde verslechtering van de conditie te voorkomen casus quo te stabiliseren;
het zorgdragen voor het besteld Ambulancevervoer waaronder interclinisch
vervoer of vervoer van (ontslag) patiënten;
het zorgdragen voor het cliëntenvervoer (het sociaal medisch vervoer) van
overige cliënten in de gezondheidszorg dan wel sociaal medische zorg.

 

Afdelingen van de FKA
Dagelijkse leiding
Personeelszaken
Kwaliteitsmanagement
Operationeel Leiding

Meldkamer 912
Incasso
Administratie
Post Zakito

Dependance
Post Barber
Post Montagne