X-Team - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

X-Team

Het X-team, officieel “werkgroep bestrijding leefmilieu illegaliteiten”, is op 12 december 2017 bij Landsbesluit opgericht. Het X-team is opgedeeld in een kernteam en een ondersteuningsteam. Het kernteam komt samen op structuele basis in zogenaamde X-team bijeenkomsten. De leden van het ondersteuningsteam worden waar nodig opgeroepen om deel te nemen aan de X-team bijeenkomsten of adviezen te geven over specifieke vraagstukken.

 

Taak X-team

De taak van het X-team is het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van acties, die moeten leiden tot naleving van bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van de bestrijding van zwerfafval, illegale storting en andere milieudelicten. De wettelijke regelingen die als wettelijk kader dienen voor de door het X-team uitgevoerde acties zijn:

 

1. Hinderverordening Curaçao

2. Landsverordening Openbare Orde