Produkten en diensten GMN - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Produkten en diensten GMN

Geneeskundige & Gezondheidszaken (G&GZ)

Producten & Diensten
Keuring foodhandlers
Keuring eet- en drinkwaren
Controle op drinkwaren
Klachtenafhandeling GGD
Gezondheidscertificaat
Bestrijding ongedierte
Verloskundige zorg
Preventiebeleid en beheer algemeen
Jeugdgezondheidszorg
Coordinatie kwaliteitszorg
Rampenbestrijding en beheer
Hygiene voorschriften HORECA
Individuele zorg
Collectieve zorg/ groepsvoorlichting 0-19 jarigen
Gezondheidseducatie
Voeding en Dietetiek
Bestrijding Besmettelijke ziekten

Veterinairezaken

Producten & Diensten
Keuring slachting vee
Keuring vleesverwerkingsplaatsen
Keuring vleesimport
Bestrijdingsprogramma’s dierziekten
Keuring export dieren
Zorg dieren veehouders
Bedrijfsbegeleiding veeteelt
Lijst dierenartsen op Curacao
Importeisen voor eisen

 

Milieu & Natuurbeheer (Milieudienst)

Producten & Diensten
Milieubeleid
Mileuwetgeving
Mileu- onderzoek /advisering
Milieuvoorlichting
Milieuklachten
Milieuvergunningen
Milieu Hindervergunning

Agrarisch & Visserijbeheer (AVB)

Producten & Diensten
Controle import groenten en fruit
Voorlichtingsactiviteiten Landbouw, Veeteelt en Visserij
Beleidsadvisering Landbouw, Veeteelt en Visserij
Beheer plantsoenen en openbaar groen
Beheer Vissershaven Caracasbaai
Advisering en Planning Openbaar Groen
Advisering E.O.P.
Hergebruik gezuiverd water
Strandfaciliteiten
Zee en Kustbeheer
Productieschattingen
Verkoop of huren van fokstieren çhubatu aan veehouders
Grondbewerking – Ploegen en freezen van grondaarde
Coordinatie en Advies Agrarische Zaken
Coordinatie en beleidsadvisering
Fytosanitaire verklaringen
CITES (Convention of the International Trade in Endangered Species) identificitaties
Dorsen & Malen
Tuinvoorlichting
Verkoop van putwater
Verkoop aan derden van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, zaden en veevoer
Advisering bij credietaanvragen
Advisering uitgifte landbouwgronden
Visserij faciliteiten
Regulering van import van groenten en fruit
Dammen en waterconservatie op overheidsgronden
Data verzameling & Analyse
Integrale Plantenbescherming

Inspectie voor de Volksgezondheid

Producten & Diensten
Registreren geneesmiddelen
Geneesmiddelenregister
Stempel geneesmiddelen en/of bestrijdinsmiddelen
Inspectie voor de volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling