Epidemilogie en Onderzoek (EPI) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Epidemilogie en Onderzoek (EPI)

De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties. Vaak wordt epidemiologie gezien als de methodeleer van onderzoek naar gezondheid en ziekte in menselijke populaties (in tegenstelling tot dierlijke- of celpopulaties). De centrale variabele in elk epidemiologisch onderzoek is immers een gezondheids- of ziektemaat. Het vakgebied behandelt zowel etiologie, diagnostiek, prognostiek als interventie vraagstukken. Hiermee is dit type onderzoek van wezenlijk belang voor de verbetering van de preventieve en curatieve gezondheidszorg, in zowel de medische als de paramedische sector.Statistische analyses van vaak grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Epidemiologie betekent letterlijk “datgene wat er over het volk ligt”. Het heeft de specifieke betekenis gekregen van “datgene wat er aan ziekte onder het volk is”. Voor (landbouwhuis)dieren wordt de specifieke term veterinaire epidemiologie gebruikt, hoewel hier beter gesproken kan worden van “epizoötiologie”.