Zorginkoop (ZI) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Zorginkoop (ZI)

Bewaking en coördinatie subsidieverstrekking aan NGO’s (stichtingen) die activiteiten ontplooien op het gebied ressorterende onder het Ministerie van GMN. Coördinatie en gedeeltelijke bekostiging van project Bus di Djente in het kader van mondgezondheidzorg.