Sector Landbouw, Milieu & Natuur - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Sector Landbouw, Milieu & Natuur

De uitvoeringsorganisatie AVB geeft leiding aan de uitvoerende taken van de agrarische en visserij sector. De AVB heeft een aantal subsidie beschikkingen met stichtingen, die alle tot doel hebben om de agrarische en visserijsector tot bloei te brengen.  AVB verzorgt eveneens een aantal diensten voor de agrarische en visserij sector.  De uitvoeringsorganisatie MNB is belast met het beheer van milieu, natuur, landschap, kust en rif (waaronder stranden).