Agrarisch & Visserijbeheer ( AVB) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Agrarisch & Visserijbeheer ( AVB)

Hoofd- vacant
Klein Kwartier 33
Tel: (599-9) 737 0288
Fax: (599-9)
Openingstijden: 7:30- 12:00 en 1:30- 5:00

Afdelingen

 

Producten & Diensten

 • Controle import groenten en fruit
 • Voorlichtingsactiviteiten Landbouw, Veeteelt en Visserij
 • Beleidsadvisering Landbouw, Veeteelt en Visserij
 • Beheer plantsoenen en openbaar groen
 • Beheer Vissershaven Caracasbaai
 • Advisering en Planning Openbaar Groen
 • Advisering E.O.P.
 • Hergebruik gezuiverd water
 • Strandfaciliteiten
 • Zee en Kustbeheer
 • Productieschattingen
 • Verkoop of huren van fokstieren çhubatu aan veehouders
 • Grondbewerking – Ploegen en freezen van grondaarde
 • Coordinatie en Advies Agrarische Zaken
 • Coordinatie en beleidsadvisering
 • Fytosanitaire verklaringen
 • CITES (Convention of the International Trade in Endangered Species) identificitaties
 • Dorsen & Malen
 • Tuinvoorlichting
 • Verkoop van putwater
 • Verkoop aan derden van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, zaden en veevoer
 • Advisering bij credietaanvragen
 • Advisering uitgifte landbouwgronden
 • Visserij faciliteiten
 • Regulering van import van groenten en fruit
 • Dammen en waterconservatie op overheidsgronden
 • Data verzameling & Analyse
 • Integrale Plantenbescherming