Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg

ORV Staat voor:

‘Opleidingsinstituut Rechtshandhaving & Veiligheidszorg’

Het ORV biedt onderwijs en vakinhoudelijk informatie voor organisaties die zich bezighouden met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg. Daar naast behoren ook advisering en het mede- ontwikkelen van het opleidingsbeleid voor de justitiële keten tot de taken van het ORV. Het ORV is primair opgericht om organisaties belast met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao te bedienen. Diensten van andere ministeries en diensten van andere landen nemen ook producten af van het ORV.

Het LPO (Landelijk Politie Opleidingsinstituut) was de voorloper van het ORV.

Missie

Het ORV levert diensten op het gebied van onderwijs, advies en kennisontwikkeling ten behoeve van organisaties belast met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg van het land Curaçao en het politiekorps Curaçao in het bijzonder. 

Visie

Het ORV wil optreden als een ‘Centre of Excellence’ bij het leveren van onderwijs, advies en kennis voor de justitiële sector van het land Curaçao, regionaal en binnen het Koninkrijk.  Dit betekent dat het ORV op een zo hoog mogelijk niveau zorg draagt voor de competentieontwikkeling op het vakgebied van justitie.  Het ORV onderhoudt intensieve contacten met haar klanten zodat het aanbod van diensten is afgestemd op hun behoefte en op de ontwikkelingen binnen de justitiële beroepsgroepen. Het ORV betrekt haar klanten inhoudelijk bij de ontwikkeling van onderwijs-, advies- en kennisproducten en werkt daarbij tevens samen met lokale en internationale onderwijspartners. ORV streeft naar erkenning en accreditatie van de opleidingen en zorgt voor continue professionalisering van haar medewerkers.

Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid (ORV)

Adres: Winston Churchillweg 8

Tel: +5999 866 6525 / 526

Fax: +5999 869 2253

Website: http://www.orv.cw