Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao werd door het Ministerie van Justitie opgericht met als doel:

  • Het verrichten van taken haar bij of krachtens de wet opgedragen;
  • Het verrichten van activiteiten gericht op het terugdringen van recidive bij jongeren tussen 12 en 18 jaar;
  • Het aanbieden van interventies aan jongeren tussen 12 en 18 jaar gericht op het realiseren van positieve gedragsverandering bij de betrokken jongeren, teneinde participatie en integratie van de jongere in de Curaçaose samenleving te bevorderen;
  • Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van een betere taakuitoefening;
  • Beïnvloeding van de publieke opinie over het belang van resocialisatie van jongeren;
  • Het hanteren van een integrale, ketenoverstijgende werkwijze; het realiseren van Jeugdreclassering met alle producten beschreven en vastgesteld;
  • Het realiseren van ‘Guia Prevenshon i Supervishon’ (Halt).

Visie

Jongeren en hun ouders bewust maken van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid door niet alleen gebruik te maken van vergelding en afschrikking, maar ook ouders en opvoeders te helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Het gaat daarbij om preventie en voorkoming van recidive door het creëren van een betere uitgangspositie voor de jongere. Om dit te kunnen bereiken is er samenwerking nodig tussen de verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale en probleemgerichte aanpak.

Missie

Het bieden van pedagogische interventie aan zorg- en risicojongeren in een strafrechtelijke omgeving om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden trajecten of afglijden in de criminaliteit.

Strategie

Stichting AJJC heeft een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao, doordat het de enige schakel in de strafrechtketen is die zowel een preventieve als repressieve taak heeft voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar. Stichting AJJC voert haar taken uit door het aanbieden van een breed scala aan erkende begeleidingsactiviteiten aan jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

Adres: Molenplein Z/N, St. Martinus Center Unit B-100.
Tel: 461-4552 /  520-1940
Fax: 461-2252