Gezins Voogdij Instelling - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Gezins Voogdij Instelling

Stichting GVI Curaçao streeft naar het welzijn van het kind, middels ouders met duidelijke waarden. Het kind staat centraal, er heerst respect voor zijn rechten, zoals geankerd in het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Stichting GVI Curaçao biedt preventieve en curatieve hulpverlening van hoogwaardig kwaliteit, effectief en continu, middels gemotiveerde en hoogopgeleide werkers.

GVI onderschrijft de volgende waarden: liefde, respect, eenheid, vrijheid, doorzettingsvermogen, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Stichting GVI Curaçao maakt deel uit van de justitiële jeugdbescherming en voert uit de maatregelen van ondertoezichtstelling en voogdij en biedt tevens vrijwillige begeleiding om een ondertoezichtstelling te voorkomen.

De doelstellingen van stichting GVI Curaçao, zoals vastgelegd in de statuten, luiden:

  1. Het uitoefenen van de voogdij over minderjarigen;
  2. Hulp te verlenen aan het gezin bij de opvoeding en verzorging van de minderjarige, die onder toezicht is gesteld;
  3. Preventieve hulp te verlenen aan het gezin en de minderjarige om een ondertoezichtstelling te vermijden, alsmede het verlenen van hulp en het begeleiden van het gezin en de minderjarige na opheffing van de ondertoezichtstelling;

In de praktijk worden deze doelstellingen vertaald in de volgende taken:

  • Het bieden van hulp en begeleiding aan pupil en ouders, door het opstellen van een gezinsdiagnostiek, het formuleren van hulpverleningsdoelen, die uitmonden in hulpverleningsplannen;
  • Het uitvoeren van de hulpverleningsplannen door het voeren van hulpverleningsgesprekken met de ouders van de kinderen, het bezoeken en begeleiden van de minderjarige en zijn opvoeder in hun leefsituatie, het inschakelen en coördineren van de hulpverlening door andere professionals, en het plegen van interventies in bedreigende situaties;
  • Het zorgdragen voor regelmatige evaluaties van hulpverleningsprocessen zowel intern als met de cliënten en overige relevante betrokkenen;
  • Het toezicht houden op de leefsituatie van de pupil;
  • Het bieden van bemiddeling ter bevordering van het welzijn van het gezin;
  • Het rapporteren aan de kinderrechter en de Voogdijraad;
  • Het bijwonen van zittingen van de kinderrechter.

Stichting Gezinsvoogdij Instelling 39

Adres: Julianaplein

Tel: +5999 4614450

Fax: +5999 4616275

Website: http://www.gvicuracao.org

Email: info@gvicuracao.org