Justitiële Jeugdinrichting Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Justitiële Jeugdinrichting Curaçao

Missie van de JJIC

Heropvoeding van jongeren door:

 • Stimuleren van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag
 • Ontplooien van talent en versterken van competentie
 • Bevorderen van cognitieve ontwikkeling door onderwijs op maat
 • Het op indicatie bieden van specialistische hulp
 • Bevorderen van ouder-kind relatie
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Psychologische interventies

Een van de methodes die de JJIC hanteert is het sociologisch model. Drie belangrijke aspecten hiervan zijn:

 • Positieve normencultuur
 • GGI
 • Positieve jongerengroep, Grupo Kibrahacha

Voor elke jongere wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. De holistische aanpak is gericht op het verbeteren van zowel het lichamelijk, sociaal, geestelijk, materieel als het cultureel welzijn van de jongere. Afhankelijk van de gedragsproblematiek worden verschillende interventies gedaan en uiteenlopende methodes toegepast.

Visie JJIC

In het jaar 2020 is de JJIC een veilig, succesvol, correctie-instituut gebaseerd op internationaal aanvaardbare normen en met een gezond pedagogisch klimaat dat zowel de geplaatste jongeren als het personeel motiveert om het beste uit zichzelf te halen ter realisering van de volgende doelstellingen:

 • vergroting van de toekomstperspectief van de geplaatste jongeren
 • persoonlijke ontplooiing en werksatisfactie van het personeel
 • voldoening van de gemeenschap van Curaçao.

De taken die in de huidige organisatie worden uitgevoerd door het Gouvernements opvoedingsgesticht (GOG) worden in het nieuwe Ministerie van Justitie ondergebracht in de uitvoeringsorganisatie Justitiële Jeugdinrichting. Het organisatie en inrichtingsplan voor het GOG is goedgekeurd door de Raad van Ministers op 23 september 2009.

De JJIC is een residentieel (her)opvoedingsinstituut dat zich richt op het vergroten van het toekomstperspectief van de jongeren van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba van tien jaar en ouder die door de rechter in het internaat zijn geplaatst. Daarbij gaat het om onder toezichtstelling (OTS), om een strafrechtelijke maatregel, de terbeschikkingstelling van de regering, kortweg TBR of een PIJ-maatregel( plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). De PIJ-maatregel is in de plaats gekomen van de jeugd-tbr.

Grondbeginsel JJIC

Alle jongeren hebben recht op opvoeding, alle ouders hebben recht op ondersteuning daarbij!

De JJIC helpt jongeren met ernstige gedragsstoornissen hun kansen te benutten om een maatschappelijk aanvaard bestaan te kunnen bouwen. Het personeel van de JJIC is daarin een toegewijd begeleider en behandelaar.

De JJIC biedt, als onderdeel van een langer zorgtraject, residentiële zorg en gedwongen hulpverlening. De JJIC is daarin een goede uitvoerder van gesloten crisisinterventie, diagnostiek, opleiding en behandeling voor de geplaatste jongeren.

Naast de jongeren met een OTS-maatregel of TBR-maatregel verblijven in de JJIC ook jongeren in voorhechtenis en jongeren met een PIJ maatregel.PIJ staat voor plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

We leveren hiermee bijdrage aan de veiligheid van de samenleving en de individuele jongere.

Justitieel Jeugdinrichting Curaçao (vroeger GOG)

Adres : Kaya Brudernan van Dongen 1

Tel: +5999 7377933

Fax: +5999 7368446

Website: http://www.jjic.org

E-mail: dienstgog@gmail.com