Reclassering - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Reclassering

De Stichting Reclassering Curaçao werd op 16 januari 1947 opgericht als een particuliere instelling en gesubsidieerd door de Overheid.

Tegenwoordig is de Reclassering een overheidsdienst en ressorteert onder het Ministerie van Justitie.

Visie en Misie

Het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn door een bijdrage te leveren aan een veiliger samenleving door middel van het begeleiden en resocialiseren van delinquenten en door middel van het positief beïnvloeden van potentiële delinquenten en hun omgeving.

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan een veiliger samenleving door gedrag van daders en verdachten positief te beïnvloeden en risico’s te beheersen

Doelgroep

Vanaf 18 jaar oud

Taken:

Onderzoek en rapportage

Hulp en steunverlening

Begeleiding en toezicht

Zorgdragen voor het uitvoeren van alternatieve sancties

Zorgdragen voor gedragsverandering van delict plegers

Preventietrajecten
 

Reclassering

Adres: Scharlooweg 154 – 156

Tel: +5999 4611832

Fax: +5999 4655105

Email: Info@reclasseringcuracao.org