Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

Missie

Het Gevangeniswezen en Huis van Bewaring Curaçao (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, SDKK) biedt de samenleving, personeel en gedetineerden een veilige inrichting welke voldoet aan de internationale wet- en regelgeving.

Visie

De Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Curaçao staat voor een correctiecentrum dat op optimale operationele standaard is gestoeld, dat de gemeenschap bescherming biedt en waar personen die door Justitie zijn aangehouden, worden vervolgd en/of zijn veroordeeld, in de gelegenheid worden gesteld om de nodige steun en begeleiding te ontvangen, opdat zij vervolgens volgens de normen en waarden die in de maatschappij opgeld doen, kunnen functioneren.

Doelstelling

De doelstelling van het gevangeniswezen en huis van bewaring is door middel van preventie binnen de gevangenismuren (intramuraal reclasseringswerk) de re-integratie garanderen en recidive voorkomen. De hoofdtaken zijn:
Het in bewaring stellen of in hechtenis nemen en bejegenen van gedetineerden
Het zorg dragen voor een gestructureerd re-integratie programma en sociale vormingsplicht
De zorg voor het toezicht op het gebied van de detentiezorg, het gevangeniswezen, de vrijheidsbeneming en invrijheidstelling, waaronder gratie en generaal pardon.

Gevangeniswezen

Adres: Kaya Shers 182

Tel: +5999 4348333

Fax: +5999 4655965

Email: info@sdkk.com