Kapitaalkrachtige investeerder - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Justitie

Kapitaalkrachtige investeerder

De Minister van Justitie van Curaçao heeft op 6 september 2014 een vergunning voor tijdelijk verblijf of tot verblijf voor investeerders geïntroduceerd; genaamd Kapitaalkrachtige Investeerder 2014. De Kapitaalkrachtige Investeerder 2014 is ten behoeve van bonafide kapitaalkrachtige investeerders, die toelating tot Curaçao verzoeken. De kapitaalkrachtige investeerders dienen van wezenlijk belang te zijn voor Curaçao. De investering dient voor extra werkgelegenheid te zorgen, buitenlandse deviezen binnen te brengen of de economische ontwikkeling van Curaçao te stimuleren. De Kapitaalkrachtige Investeerder 2014 is bedoeld om de kapitaalkrachtige investeerders, die gedurende een periode van meer dan 6 maanden per jaar in Curaçao wensen te verblijven, te faciliteren.

Voorwaarden

Voor de vergunning tot tijdelijk verblijf met doel “kapitaalkrachtige investeerder” geldt dat de vreemdeling duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan moet beschikken om de verplichtingen voortvloeiend uit de investering na te kunnen komen, waarbij de vreemdeling dient aan te tonen middels officiële documenten een zakelijke investering te hebben gedaan of is voornemens dit te doen met een waarde van tenminste Naf. 500.000,00. De geldigheid van de vergunning is afhankelijk van de waarde van de investering.

Deze zijn als volgt:

  • Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 500.000,00 wordt de verblijfsvergunning voor een periode van 3 jaren afgegeven. 
  • Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 750.000,00 wordt de verblijfsvergunning voor een periode van 5 jaren afgegeven.
  • Bij een zakelijke investering vanaf Naf. 1.500.000,00 wordt de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.

Klik op Ministeriële beschikking Kapitaalkrachtige investeerder 2014 voor meer informatie over de Kapitaalkrachtige Inversteerder.