Leges & Retributie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van

Leges & Retributie

Het Parlement van Curaçao heeft op 6 februari 2014 een wijziging aangebracht in de Landsverordening Toelating en Uitzetting en Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992. Deze wijzigingen zijn per 1 april 2014 geïntroduceerd. De wijzigingen brengen met zich mee dat de overheid van Curaçao per 1 april 2014 d.m.v. de Toelatingsorganisatie Curaçao kosten in rekening brengt voor elk product en dienst die de Toelatingsorganisatie biedt.

Klik op Modelformulier 910 Betalingsopdracht om het betalingsopdracht te downloaden.

Dit zijn de leges en retributies voor elk type verzoek.

Product/dienst

Leges

Retributies

a Bewijs van terugkeer Naf. 170,00 Naf. 55,00
b Niet Van Toepassing verklaring Naf. 170,00 Naf. 55,00
c Verklaring Van Rechtswege Naf. 560,00 Naf. 55,00
d Eerste verzoek (doel Arbeid) Naf. 600,00 Naf. 55,00
e Eerste verzoek (doel Gezinshereniging) Naf. 600,00 Naf. 55,00
f Voor meereizend gezinslid Naf. 600,00 Naf. 55,00
g Eerste verzoek (doel Studie) Naf. 570,00 Naf. 55,00
h Eerste verzoek (doel Rentenier) Naf. 580,00 Naf. 55,00
i Eerste verzoek (doel Gepensioneerd) Naf. 580,00 Naf. 55,00
j Eerste verzoek (doel Eigen bedrijf) Naf. 580,00 Naf. 55,00
k Verlenging (doel Arbeid) Naf. 570,00 Naf. 45,00
l Verlenging (doel Gezinshereniging) Naf. 580,00 Naf. 45,00
m Verlenging (doel Studie) Naf. 570,00 Naf. 45,00
n Verlenging (doel Rentenier) Naf. 570,00 Naf. 45,00
o Verlenging (doel Gepensioneerd) Naf. 570,00 Naf. 45,00
p Verlenging (doel Eigen bedrijf) Naf. 570,00 Naf. 45,00
q Wijziging vergunning Naf. 570,00 Naf. 45,00
r Vergunning tot onbepaalde tijd Naf. 570,00 Naf. 45,00
s Stage verblijf Naf. 470,00 Naf. 55,00
t Kort verblijf Naf. 480,00 Naf. 55,00
u Verlenging Toeristisch verblijf Naf. 470,00 Naf. 55,00
v Definitief vertrek Naf.   90,00 Naf. 55,00
Afschrift Naf. 140,00 Naf. 55,00