Wet- en regelgeving - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en regelgeving

Dit zijn de vigerende wet- en regelgevingen die gebruikt worden door de Toelatingsorganisatie bij toetsing van aanvragen voor verblijfsvergunningen en verklaringen.

Landsverordening/beleid                              Omschrijving
Landsverordening Toelating en Uitzetting PB 2010 No.5 Hier treft u vreemdelingenwetgeving.
Landsbesluit van de 5de december 2011 Hier treft u de vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Toelatingsbesluit.
Landsverordening van 21ste februari 2014 Hier treft u de wijziging van de Landsverordening Toelating en Uitzetting en Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992.
Ministriële Beschikking van de 7de december 2004 Hier treft u de Toelatingsbeschikking. Hierin treft u de toelatingsvoorwaarden en de vaststelling van de waarborgsommen.
Ministriële Beschikking van de 26ste september 2014 Hier treft u de Ministriële Beschikking omtrent Kapitaalkrachtige investeerders.
Beleidsprocedure definitief vertrek Hier treft u de wijziging in verband met het procedure voor definitief vertrek voor personen van Nederlandse nationaliteit.
Herziene Instructie 2006 (HIG) Hier treft u de insctructie van de Minister van Justitie inzake de toepassing van de Landsverordening Toelating en Uitzetting en het Toelatingsbesluit.
Toelatingsbeleid Curaçao 2016 (i.p.v. hoofdstuk 1 en 2 van de Herziene Instructie 2006) Hier treft u de wijziging van hoofdstuk 1 en 2 van de Herziene Instructie 2006. Deze wijzigingen zijn op 1 juni 2016 vastgelegd en zijn op 1 september 2016 in werking getreden.
Beleidswijziging per 1 januari 2019 Hier treft u de beleidswijzigingen die per 1 januari 2019 in werking treden.
Beleid kort verblijf t.b.v. kapitaalkrachtigde investeerder en overwinteraars Hier treft u het beleid van de Minister van Justitie in het kader van de verlening van vergunning tot kort verblijf ten behoeve van kapitaal krachtige investeerders en overwinteraars. Dit beleid is op 27 september 2013 in werking getreden.
Herzien beleid in het kader van verlenging toeristisch verblijf van visumplichtige staatsburgers Hier treft u het herziene beleid in het kader van verlenging toeristisch verblijf van visumplichtige staatsburgers.