Openbare Werken - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Openbare Werken

Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) draagt hoofdzakelijk zorg voor het onderhoud en de nieuwbouw van de fysieke infrastructuur (onder- en bovengronds), openbare voorzieningen, openbare ruimte en groen. Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken is kort gesteld de bouw en civieltechnische uitvoeringsdienst van Curaçao. Deze organisatie is hiernaast verantwoordelijk voor het beheer van de topografische kaart van Curaçao en de keuring van elektra ten behoeve van (huis-)aansluitingen en de keuring van stoomketels.

Hoofdtaken:

 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud van riolerings- en waterzuiveringsstelsel;
 • Exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen;
 • Technisch en financieel beheer, aanleg en onderhoud aan hemelwaterafvoeren;
 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud aan wegen, pleinen en straatmeubilair;
 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud aan bruggen en viaducten;
 • Technische planning van de infrastructuur van verkavelingsplannen en technische aansturing van bouwrijp maken van kavels;
 • Beheer van topografische basisregistratie;
 • Uitvoeren van landmeetkundige metingen;
 • Uitvoeren van hoogtepunten registratie;
 • Technische aansturing van onderhoud aan overheidsgebouwen en overheidsinstallaties;
 • Opslag goederen;
 • Magazijnbeheer;
 • Keuring van elektra;
 • Keuring van stoomketels;
 • Vergunningverlening voor graafwerkzaamheden, transport zwaar materieel, bouwstellingen, schoonmaak langs de openbare weg, inrit kavels, opslag vuurwerk en explosieven.