Ruimtelijke Ordening en Planning - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke Ordening en Planning

Binnen de sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zit de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP), voorheen Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (DROV).

ROP zorgt voor een duurzaam en evenwichtig gebruik van de ruimte op Curaçao. ROP toetst voorstellen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaande situaties aan het beleid van de overheid zodat deze ontwikkelingen aan de kwalitatieve norm voldoen. De verantwoordelijkheid van ROP bestaat uit het inrichten en vormgeven van de openbare ruimte op Curaçao.

Opgesomd heeft de ROP de volgende hoofdtaken:

 • Ruimtelijke planvorming;
 • Programma– en projectvoorbereiding en ontwikkeling voor stadsvernieuwing, wijk- en woning verbeteringsplannen en stedelijke vernieuwing;
 • Planologische uitwerking van volkshuisvestingsbeleid;
 • Technische aansturing van restauratie en onderhoud van monumenten;
 • Verlenen van vergunningen en ontheffingen voor restauratie en onderhoud van monumenten;
 • Beheer van het monumentenregister;
 • Monumentenbeleid en aanwijzen tot beschermd monument;
 • Aanschrijvingsbeleid met betrekking tot monumenten;
 • Coördinatie van het ruimtelijk verkeersplan;
 • Verlenen van bouw- en precariovergunningen en ontheffingen;
 • Toezicht op en naleving van vergunningsvoorschriften en handhaving.