Maritieme Autoriteit Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Maritieme Autoriteit Curaçao

De Maritieme Autoriteit Curaçao is onderdeel van de sector Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De MAC is verantwoordelijk voor veilige schepen en een schone scheepvaart. Er zijn internationale verdragen en regels, waar alle schepen zich aan moeten houden en de controle daarvan is in handen van MAC.

De MAC registreert, certificeert en inspecteert schepen die op internationaal niveau opereren en het controleert maritieme activiteiten in onze wateren.  Zowel van onze schepen (vlaggenstaat) als van vreemde schepen (havenstaat). Gecontroleerd wordt of alle documenten en certificaten in orde- en geldig zijn. Als deze niet in orde zijn, beslist de MAC of het schip aangehouden wordt of dat het een vastgestelde periode krijgt om de geconstateerde afwijkingen op te heffen. MAC adviseert aan de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning v.w.b. vergunningen voor maritieme activiteiten in onze wateren.

Om het eiland Curaçao is een zone van maximaal 200 mijl waar onze maritieme wetgeving van toepassing is. De minister heeft de MAC aangewezen om deze zone te bewaken en vergunningen af te geven aan degenen die bouwwerken in zee willen plaatsen of die maritieme activiteiten op zee willen uitvoeren. De MAC bestaat uit 3 secties, te weten de Scheepvaartinspectie, met een Bureau voor bemanning en registratie, een Bureau voor de inspectie en meting van het schip (Expertise & Meting) en een beleidsuitvoerende en ondersteunende staf.

Hoofdtaken

  • Controle op de eigen vloot (vlaggenstaat);
  • Controle op bezoekende schepen in onze havens (havenstaat);
  • Controle op de scheepvaart in de kustwateren (kuststaat);
  • Onderzoek en rampenbestrijding.

Webste MAC: http://maritimecuracao.org/