Meteorologische Dienst Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Meteorologische Dienst Curaçao

Meteorologische Dienst Curaçao (MDC), beter bekend als Meteo Curaçao, is het data en kenniscentrum voor Meteorologie, Seismologie en Klimatologie. Meteo is ook de officiële overheidsinstantie die zwaar weer bulletins voor Curaçao uitgeeft. Verder levert Meteo diensten aan andere Caribische eilanden zoals Bonaire, St. Eustatius, St. Maarten en Saba binnen het Koninkrijk der Nederland.

Wat zijn de belangrijkste taken van de MDC:

  1. De verzameling van de oppervlakte en lucht meteorologische gegevens (die operationeel internationaal worden uitgewisseld via het World Weather Watch programma van de WMO);
  2. De generatie van de openbare weersvoorspelling producten, officiële noodweer bulletins zoals voor Tropische Cycloon, adviezen en waarschuwingen voor de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederland;
  3. Het dienen van de luchtvaartsector met luchtvaart meteorologische informatie en producten;
  4. Het verstrekken van maritieme operationele meteorologische en klimatologische diensten aan maritiem geïnteresseerde eindgebruikers;
  5. Het beheer van een klimatologische databank met meteorologische gegevens voor zowel het aardoppervlak als de bovenste luchtgegevens van Curaçao;
  6. Het behoud van de sociaal economische ontwikkelingen door het omzetten van data naar bruikbare producten en het overbrengen van deze aan de gemeenschap (bijv. verzekering, bouw, nutsbedrijven, landbouw en milieu ) en naar de verschillende sectoren;
  7. Verstrekken van informatie over seismische en Tsunami activiteiten in het Caribisch gebied;
  8. Het adviseren van overheden met betrekking tot het risico van natuurrampen, effecten van klimaatverandering en mogelijke maatregelen;
  9. Vertegenwoordigen Curaçao bij de WMO met betrekking tot nationale en internationale meteorologische beleidsvraagstukken;
  10. Werken in verschillende werkgroepen en commissies van nationale en internationale organisaties.

Website METEO: http://www.meteo.cw/