Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

De Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV) is onderdeel van de sector Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De UOVV is de organisatie van de overheid die advies uitbrengt omtrent vergunningverlening voor openbaar vervoer. De organisatie is ook verantwoordelijk voor het toeleggen op keuring van motorvoertuigen. De organisatie is ook mede verantwoordelijk voor het waarborgen van veilig wegverkeer op Curaçao.

De UOVV bestaat uit 2 afdelingen, namelijk:

  1. Afdeling Registratie, Documentatie en Informatie. Deze afdeling zorgt voor het verlenen van vergunningen voor het openbaar vervoer, het beheer van het kentekenbestand en het beheer van de basisadministratie motorvoertuigen.
  2. Afdeling Keuringen welke belast is met het keuren van motorrijtuigen van particulieren en bedrijven.

De UOVV heeft dus de volgende hoofdtaken:

  • Verlenen van vergunningen, hulpbestuurderskaarten en ontheffingen aan particuliere bussen, touroperators en taxi’s;
  • Keuring van motorrijtuigen van particulieren en bedrijven;
  • Beheer administratie van kentekens;
  • Beheer basisadministratie motorvoertuigen.