Projecten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Economische Ontwikkeling

Projecten

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling wil mede richting geven aan duurzame economische ontwikkeling voor de Curaçaosche samenleving. Dit, ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van Curaçao en wil een sterke positie, zowel concurrerend als competitief, en hoogwaardige productie stimuleren.

Het ministerie organiseert en subsidieert hierdoor continu projecten die kunnen bijdragen aan het bewerkstelligen van deze missie.

Hieronder een overzicht van de projecten die op lange termijn worden georganiseert of gesubsidieert door het ministerie.