National Development Plan Curaçao (NDP) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Economische Ontwikkeling

National Development Plan Curaçao (NDP)

Implementatie van de Economische Pijler uit de Nationale Ontwikkelingsplan Curacao

Curaçao heeft een Nationala Ontwikkelingslan voor de doorontwikkeling van het land. Dit plan heeft als doel om mede richting te geven aan het bereiken van duurzame ontwikkelingen op lange termijn, terwijl er gewerkt wordt aan de implementatie van korte termijn prioriteiten. Het plan bestaat uit 5 focusgebieden:

  • Onderwijs;
  • Ekonomie;
  • Duurzaamheid (met speciale focus op milieu);
  • Nationale Identiteit;
  • Goed Bestuur.

De economische pijler is de eerste pijler uit de Nationale Ontwikkelingsplan (NDP) die wordt uitgevoerd. Met deze pijler beoogt Curaçao een doorlopend en duurzame economische groei te bevorderen. Dit houdt in geschikte werkgelegenheden voor een ieder.

Welke voordelen bestaan er voor mij in de implementatie van deze economische pijler?

Een grootheid van de Curaçaose economie is de diversiteit. Onze Economie kent meer dan één invoerbron. De Curaçaose inwoner kan zijn brood verdienen in verschillende sectoren, bijvoorbeeld in de logistische sector (DOK, haven etc.), constructie, raffinaderij, toeristische sector, financiële sector enz.
Rekening moet worden gehouden dat er in elke sector bedrijven zijn die werkgelegenheden creëren voor anderen, maar er zijn ook inwoners die hun eigen bedrijf beginnen en hiermee producten en/of diensten verkopen aan mensen/bedrijven uit andere sectoren. Hier kan worden gedacht aan een masseuse die zijn/haar diensten verkoopt aan een toerist aan het strand of een kok die een kantine opent in een financieel bedrijf. Er kunnen hierbij verschillende voorbeelden worden genoemd, de mogelijkheden zijn oneindig.

Deze rijkdom erkennend, werkt het Ministerie van Economische Ontwikkeling op dit moment op 4 verschillende beleidsterreinen en 2 economische sectoren. Dit, allemaal met het doel om de economische groei van Curaçao te stimuleren en werkgelegenheid te creëren voor meer inwoners of hen zodanig te motiveren tot het oprichten van hun eigen bedrijf in één of meer van de sectoren. Dus het voordeel voor jou in deze economische pijler kan nieuwe werkgelegenheid zijn, maar ook de mogelijkheid voor het openen van een eigen bedrijf of een combinatie van beiden.

Hoe zal de implementatie van de economische pijler te werk gaan?

Er werd gekozen voor 4 verschillende beleidsgebieden en 2 economische sectoren. Hieronder de uitwerking:

  Beleidsgebied/Sector Uitleg Resultaten per eind 2017 Resultaten per eind 2018
1. Logistische Sector Onder deze sector vallen projecten in en rond onze haven, vliegveld en vrije zone Megapier 2, uitbreiding van de aankomsthal te HATO, E-Commerce Platform

 

Meer toeristen die ons eiland via cruiseshepen bezoeken, ontwikkelingen in de haven, Waaigat en Parera, vliegveld, vrije zone en gecombineerde diensten op maritiem en lucht gebied.
2. Toeristische Sector Verschillende projecten die integraal deel uitmaken van de Toeristische Master Plan Training geven aan lokale mensen die als reisgids zouden kunnen fungeren Meer “Airlift”, meer toeristen vanuit bepaalde sectoren en vernieuwing van de baaien.
3. Promotie van de investering Het versnellen van investeringsprojecten die op dit moment gestagneerd staan. Constructie van een paar hotels beginnen Heropening van bepaalde hotels en continuering van de constructie van bepaalde hotels
4. Investeringsklimaat Het proces vermakkelijken om op Curaçao zaken te doenExport Stimuleren Effectuering van verschillende veranderingen op het gebied van economische vergunningen Evaluatie en mogelijke verbetering van de geëffectueerde veranderingen
5. Promotie van export Stimulashon di eksportashon Introductie van incentives om export te faciliteren De mogelijkheden en de nodige randvoorwaarden creëren voor export
6. Innovatie Het stimuleren van innovaties in de Curaçaose economie Incentives introduceren die innovatie faciliteren Training voor app ontwikkeling op Curaçao

 

Voor elk project werden er multidisciplinaire werkgroepen gevormd die zich zullen verdiepen in het desbetreffende project. Er zijn diverse andere projecten, maar er werd gekozen om op het moment een kleine selectie te maken.

Hoe wil ik profiteren?

U kunt natuurlijk ook profiteren! In welke van de genoemde sectoren wilt u werken? Wat bent u goed in? Heeft u ook gedacht aan een het oprichten van een eigen bedrijf? Als u een eigen bedrijf begint, wat zult u gaan verkopen? Heeft u ooit gedacht aan het exporteren van de product/dienst dat u al succesvol verkoopt? Heeft u ooit een innovatief idee gehad waaraan u nooit iets heeft gedaan? Weet u waar u heen moet als u uw eigen bedrijf wilt oprichten? Weet u waar u zich moet registreren om werk te vinden?

Beantwoord de volgende vragen en ontdek voor uzelf

Hoe wilt u profiteren van de projecten in de Nationale Ontwikkelingsplan?

Wilt u meer weten? www.korsoukapasita.org

                         www.facebook.com/korsoukapasita