Opinies rondom HNO entiteiten die rondgaan op sociale media kloppen niet met de realiteit - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Opinies rondom HNO entiteiten die rondgaan op sociale media kloppen niet met de realiteit

Geplaatst op 31 07 2019

WILLEMSTAD – De Regering van Curaçao heeft kennisgenomen van het feit dat er momenteel op de sociale media het nieuws de ronde gaat, dat er in relatie tot de laatste ontwikkelingen rondom het HNO project een beslissing zou zijn genomen door de Raad van Ministers van het Koninkrijk. Deze situatie is ontstaan nadat bekend is geworden dat er een landsbesluit met betrekking tot het Hoofdlijnenakkoord ter advies aan de Raad van State is voorgelegd. Dit is gedaan in de vorm van een concept Koninklijk Besluit (KB).  

Het in de sociale media gepubliceerde concept Koninklijk Besluit is echter een door de Rijksministerraad ter advies voorgelegde beargumentatie van de Gouverneur aan de Raad van State. Aangezien het hier om een concept gaat, houdt dit in dat er officieel nog geen beslissingen zijn genomen door de Rijksministerraad. De procedure bij de Raad van State is inmiddels opgestart, echter is er nog geen advies uitgebracht aan de Rijksministerraad. 

De Regering van Curaçao wenst deze boodschap duidelijk naar de gemeenschap van Curaçao over te brengen, onder andere door te wijzen op artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur. Daarin wordt namelijk bepaald dat de Gouverneur een landsverordening of een aan hem/haar voorgedragen landsbesluit niet vaststelt, wanneer hij/zij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur. Dit geldt tevens voor belangen waarvan de verzorging of waarborging daarvan een aangelegenheid van het Koninkrijk is.

In het geval dat de Gouverneur beslist het voorgelgde stuk niet vast te stellen, geeft hij/zij hiervan direct kennis aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk. De procedure die hierop volgt is dat de Rijksministerraad dan gehoor gaat geven aan de Raad van State alvorens er een besluit genomen wordt. Nadat er advies is ingewonnen bij de Raad van State zal er bij koninklijk besluit worden bepaald of het landsbesluit alsnog door de Gouverneur kan worden vastgesteld, aangezien het niet in strijd is met eerder genoemde belangen. In het geval dat er besloten wordt dat het Lansbesluit toch in strijd is, zal dit in het officiële publicatieblad bekend worden gemaakt.

De Regering van Curaçao hoopt hiermee de verschillende meldingen en opinies op de sociale media te kunnen neutraliseren aan de hand van juiste berichtgeving. In de tussentijd wacht de overheid de procedure in alle rust af en ziet de afloop met vertrouwen tegemoet.