Nieuws Archive - Pagina 85 van 157 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

oktober 16, 2019

Inrichtingskader en lansering website voor AGO

‘Di un Soño pa Trabou’: Titel van de inrichtingskader voor het AGO. Willemstad- De Regering overhandigde de beleidsnota: “Di un soño pa trabou”, met betrekking tot […]
oktober 15, 2019

Premier Rhuggenaath met ontmoeting Knops en Rutte in bliksembezoek aan Den Haag

DEN HAAG – Alvorens naar Brussels te vliegen legde Premier Rhuggenaath een eendaags bezoek af in Den Haag. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om met […]
oktober 9, 2019

Kampaña Bo ke pa mi komprondé òf sintié – Koregí mi NO kibra mi

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, afdeling Veiligheidshuis organiseert vanaf september t/m december 2019 een bewustwordingscampagne die gefinancierd wordt door Ministerie Justitie en Veiligheid Nederland. Veiligheidshuis Curaçao […]
oktober 9, 2019

Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC

Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC   Zoals bekend heeft de Inspectie Volksgezondheid recentelijk een feitenonderzoek ingesteld naar aanleiding van publiekelijk gedane […]
oktober 3, 2019

Invoering visumplicht voor Venezolanen

WILLEMSTAD – De situatie in Venezuela is de afgelopen periode verder verslechterd. In de bredere regio is (ir)reguliere migratie verder toegenomen. In dit kader hebben omringende […]
oktober 1, 2019

Half miljoen voor betere faciliteiten Richardushuis

Willemstad – Ouderenzorg en -ondersteuning zijn kerntaken van de overheid en vormen een integraal onderdeel van de kernactiviteiten van het Ministerie van SOAW. Het streven van […]