Nieuws Archive - Pagina 96 van 175 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

februari 26, 2020

Dienst Uitvoering Onderwijs houdt een informatief Webinar op 19 maart 2020

Beste studenten, ouders en belanghebbenden, Op 19 maart zendt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weer een webinar over studiefinanciering uit voor aspirant studenten (en hun ouders) die […]
februari 21, 2020

Landsverordening onroerendzaakbelasting 2014 gewijzigd miv 1 september 2019

Personen die geen aanslag OZB hebben ontvangen  moeten aangifte doen bij de Inspectie der Belastingen vóór 1 maart 2020  Willemstad – De Minister van Financiën wil […]
februari 21, 2020

Duidelijkheid over de situatie rondom de subsidie van stichtingen

De ambtenaren hebben aan de stichtingen verontschuldiging gevraagd voor de ontevredenheid en twijfel die na deze situatie is ontstaan. Ze hebben de stichtingen uitgelegd dat het niet de bedoeling is om hun subsidie verder te korten.
februari 12, 2020

MINISTER GIJSBERTHA BEZOEKT ‘ICE LONDON’ MET AMBITIEUZE PLANNEN

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha heeft in het kader van het herstructuren en optimaliseren van de Curaçaose kansspelsector, op uitnodiging van de Gaming Control […]
februari 12, 2020

SOAW lanceert een project voor gehandicapten

Op 10 februari 2020 lanceerde het Ministerie SOAW het project ‘Sentro di Informashon/kontakto’ (Informatiecentrum/contacten’) voor werklozen met een handicap.
februari 10, 2020

SOAW en MEO houden een inschrijfdag in Bandabou

De volgende inschrijfdag is 15 februari 2020 in Bandabou. SOAW stuurt een Whatsapp naar iedereen met het nummer 59995107629 en andere sociale media.