Armin Konket - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Armin Konket

Minister van Bestuur, Planning & Dienstverlening

Armin Konket

Naam: Armin Konket

Geboorteplaats en -datum: Curaçao, 5 augustus 1961

Opleiding

Periode Opleiding
1991
Doctoraal Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam
1989
Landmeetkunde, Hogere Technische School Utrecht
1980 HAVO, Maria Immaculata Lyceum

Loopbaan

Armin Konket trad in 1992 als Organisatieadviseur in dienst bij het Stafbureau van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (EGC), sectie Organisatie & Informatie met als specifieke taakstelling het implementeren van het reorganisatiebeleid van het Eilandgebied Curaçao.

In 1994 werkte hij als business consultant bij Arthur Andersen waar hij lid was van het team belast met organisatie- en efficiencyonderzoek van het overheidsapparaat van het Eilandgebied Curaçao (Kerntaken-analyse) en die van de Centrale Overheid (Reinventing Government).

Van 1997 tot 1998 was hij beleidsmedewerker van het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en secretaris van de Stuurgroep Herstructurering Gezondheidszorg Nederlandse Antillen.

Van 1998 tot 1999 was hij adviseur van de MAN-fractie in de Staten en in 2000 werd hij Stafmedewerker Bureau Constitutionele zaken.

In 2007 werd hij Directeur Directie Bestuurlijke en Constitutionele Zaken, vicevoorzitter Projectgroep Ontmanteling Nederlandse Antillen en 2de secretaris Nederlandse Antillen Regiegroep Staatkundige Veranderingen.

Vanaf 2010 was hij Beleidscoördinator Ministerie van Algemene Zaken. Van 2013 tot 2016 was Armin Konket lid van het Parlement. 
Op 29 mei 2017 werd hij benoemd tot Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Partijpolitieke functies 

Armin Konket is sinds 1979 aanhanger van politieke partij MAN. In Nederland was hij van 1990 tot 1992 Secretaris van de PvdA, afdeling Utrecht. Na terugkeer op Curaçao ging hij verder bij de MAN. Hij werd in 1996 actief lid van de partij. Bij de verkiezingen van 1998 en 2002 was hij campagneleider. Van 1998 tot 2002 was hij Secretaris van het bestuur van de partij en Adviseur van de MAN-fractie in het parlement. 
In 2005 heeft Armin Konket zich teruggetrokken als lid van de eilandsraad en zijn ontslag ingediend bij de partij.

Na 5 jaren politiek niet actief te zijn werd Armin lid van de PAR. Tussen 2011 en 2013 was hij de vicevoorzitter van bestuur PAR. Van januari 2013 tot november 2016 was hij parlementslid voor deze politieke partij.

Op 29 mei 2017 heeft Armin Konket de functie van Minister van Bestuur Planning en Dienstverlening aangenomen als lid van de MAN.

Nevenfuncties
Armin Konket was van 2006 t/m 2008 en van 2013 tot 2017  voorzitter van de Curaçaose Honkbalfederatie. Daarvoor was hij voorzitter, secretaris en of penningmeester van diverse honkbal- en sportverenigingen. Daarnaast was hij tevens Secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde Nederlandse Antillen.

Overheidsinstellingen die onder Minister Konket vallen

  • CORE N.V.;
  • Fundashon Kurá Digital Kòrsou.