Boletin 1: Gobièrnu den Óptima Forma - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Boletin 1: Gobièrnu den Óptima Forma

Boletin 1: Gobièrnu den Óptima Forma

Publiká riba 13 Mart 2023

Aña pasá a hasi un investigashon, kaminda mas ku 100 entrevista i kombersashonnan a tuma lugá pa haña un bista profundo riba funshonamentu di gobièrnu. Esaki a resultá den e rapòrt “Niets doen is geen optie meer!”, ku proposishonnan tokante kon mehorá e struktura mas haltu den e aparato gubernamental, kon pa organisá i dirigí e ministerionan, kon e repartishon di ròl entre minister i esnan ku funshon haltu mester ta i alabes optimalisashon di tantu e servisio eksterno i interno komo e parti operashonal i kolaborashon interministerial.

E proyekto “Programma verbeteren functioneren overheid” tin komo meta pa yega na restrukturashon duradero di e forma ku e aparato gubernamental ta funshoná den su totalidat, en espesial e forma ku esaki ta sosodé riba e nivel di mas haltu den e organisashon. Den e kuadro akí e enfoké ta prinsipalmente dirigí riba mehorashon di e servisio eksterno i interno, i tambe e forma di manehá e ministerionan.

E proyekto akí ta resultado di loke ta bin dilanti den e Programa di Gobernashon i tambe loke Kòrsou i Hulanda a akordá ku otro a traves di e Pakete Pais. E ta dirigí riba tur 9 ministerio. Aña pasá a hasi un investigashon, kaminda mas ku 100 entrevista i kombersashonnan a tuma lugá pa haña un bista profundo riba funshonamentu di gobièrnu. Esaki a resultá den e rapòrt “Niets doen is geen optie meer!”, ku proposishonnan tokante kon mehorá e struktura mas haltu den e aparato gubernamental, kon pa organisá i dirigí e ministerionan, kon e repartishon di ròl entre minister i esnan ku funshon haltu mester ta i alabes optimalisashon di tantu e servisio eksterno i interno komo e parti organisatorio i kolaborashon interministerial.

E investigashon a keda ehekutá pa un tim di proyekto konsistiendo di tres eksperto (consultant) i guiá pa un ‘ministeriële stuurgroep” kaminda 4 minister ta forma parti di dje. Konseho di Minister inisialmente a aprobá e proposishonnan ku a bini dilanti den e rapòrt pa ku mehorashon di e aparato gubernamental i a pidi e tim pa adishonalmente traha na proposishonnan relashoná ku e siguiente 5 puntonan:

  • Un kuadro di maneho pa di forma responsabel i korekto atendé tur asuntu di personal ku por surgi a konsekuensia di e kambionan den e aparato;
  • Pa den kuadro di e kambionan proponé pa hasi den e struktura di mas haltu, hasi un análisis di adpatashonnan ku mester tuma lugá pa ku lei i reglanan;
  • Un análisis di e posibel impakto di e proyekto akí riba otro proyektonan andando ku tambe ta forma parti di e Programa di Gobernashon i Pakete Pais;
  • Un plan di implementashon pa e periodo 2023-2025;
  • Model di organisashon pa kada ministerio despues di implementashon di e proposishonnan pa mehorashon.

E rapòrt ” Niets doen is geen optie meer!” a keda entregá na komienso di yanüari 2023 na CGOA i pronto lo ofresé tambe e kuadro di maneho sosial pa ku kambionan organisashonal. Aktualmente ta trahando duru riba e sinku puntonan ariba menshoná i intenshon ta pa na fin di mart 2023 Konseho di Minister tuma un desishon (final) tokante e rapòrt, e proposishonnan ku adishonalmente a traha na dje i tambe e fecha pa start ku e trayekto di implementashon.

Asina ku esaki a sosodé, nos lo sigui informá tokante e siguiente pasonan ku ta bai tuma en konekshon ku e trayekto di implementashon. Bo tin pregunta òf komentario? Duna aki bo fitbèk!


NEDERLANDSE VERSIE

Het project “Doorlichting ambtelijke topstructuur Curaçao, implementatie beleidskader Management Development voor Topkader en Bestuursdienst” moet leiden tot een duurzaam beter functionerende ambtelijke topstructuur van de ministeries en hun verhouding tot het bestuurlijke niveau. Dit als startpunt voor het duurzaam verbeteren van het functioneren van de overheid als geheel, met toegevoegde waarde voor de interne en externe dienstverlening als leidend thema.

Dit project volgt uit het Regeerprogramma en het Landspakket – afspraken tussen de regeringen van Curaçao en Nederland – en heeft betrekking op alle negen ministeries. Vorig jaar is er onderzoek uitgevoerd. Dat is gebeurd aan de hand van beschikbare rapporten van de afgelopen tien jaar van eerdere onderzoeken over het functioneren van de overheid. Ook zijn er meer  dan honderd verdiepende gesprekken en interviews- uitgevoerd met de ambtelijke top, bestuurders en externe stakeholders. Dit heeft geleid tot het rapport “Niets doen is geen optie meer!” met verbetervoorstellen voor de topstructuur, de sturing en inrichting van de ministeries, de rolverdeling tussen de minister en de ambtelijke topfuncties, de externe en interne dienstverlening en de bedrijfsvoering en de interministeriële samenwerking.

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam met drie senior-adviseurs en begeleid door een ministeriële stuurgroep met vier ministers. De Raad van Ministers heeft op 30 november 2022 in principe ingestemd met de verbetervoorstellen uit het rapport en heeft opdracht gegeven om nadere voorstellen te doen op vijf punten, zijnde:

  1. Een sociaal beleidskader om de personele gevolgen van de organisatieverandering op een zorgvuldige manier op te vangen;
  2. Analyse van de noodzakelijke aanpassing van wet- en regelgeving in het kader van de verbetervoorstellen topstructuur;
  3. Impactanalyse van de verbetervoorstellen voor andere lopende projecten in het Regeerprogramma en Landspakket;
  4. Implementatieplan voor de periode 2023 – 2025;
  5. ‘Plot’ van het organisatiemodel per ministerie na doorvoering van de verbetervoorstellen.

Het rapport “Niets doen is geen optie meer!” is begin januari 2023 aangeboden aan het CGOA en binnenkort zal ook het sociaal beleidskader bij organisatieverandering worden aangeboden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de vijf punten en de bedoeling is dat de Raad van Ministers eind maart 2023 een besluit neemt over deze uitwerkingen.

Zodra dit besluit is genomen, zullen wij u verder informeren over de voortgang van het project en de implementatie van de verbetervoorstellen.

Vragen of commentaar? Geef hier uw feedback!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *