Boletin 3: Organisashon programa "Verbeteren Functioneren Overheid" (VFO) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Boletin 3: Organisashon programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO)

Boletin 3: Organisashon programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO)

Publiká riba 03 Mei 2023

PAPIAMENTU

Ku aprobashon di Konseho di Minister di e plan di implementashon riba 22 di mart último, a kuminsá ku e programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO). Esaki ta enserá ehekushon i implementashon di e proposishonnan pa mehorashon manera indiká den e rapòrt “Niets doen is geen optie meer!”. E tim di programa VFO tin awor akí komo prioridat pa buska un ‘kwartiermaker’ p’e Direktorado Tim di Maneho pa Gobièrnu i un ‘kwartiermaker’ pa servisio na públiko. Alabes e tim di programa VFO ta hasi un petishon pa internamente yuda pensa kon duna kontenido na e tim di desaroyo ku mester keda instalá denter di e programa.

E programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO) ta dirigí riba implementashon i ta traha segun ta nesesario riba e proposishonnan pa mehorá konforme e rapòrt: “Niets doen is geen optie meer!”. E programa akí ta un kontinuidat di e proyekto: ‘doorlichting Topkader’. Di forma pragmátiko ta traha riba implementashon di e proposishonnan pa mehorá e aparato gubernamental segun e grandura, kompleksidat i impakto di e trayekto di kambio i e nesesidat pa aktua riba dos nivel, esta gobièrnu kompleto i den kada ministerio.

Den e edishon akí:

 • Organisashon di e programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO);
 • Deskripshon pa ‘kwartiermaker’ Direktorado tim di maneho pa Gobièrnu i servisio na públiko;
 • Proposishon pa nominashon di kandidatonan pa e tim di desaroyo.

Organisashon di programa: Mehorashon den funshonamentu di Gobièrnu
Pa un implementashon eksitoso di e proposishonnan pa mehorashon i bon ehekushon di e organisashon segun prosesonan di maneho i servisio na kliente interno i eksterno ku ta konforme prinsipionan dirigí pa bon guiansa, ta nesesario pa instituí un programa sólido i dirigí riba un bon maneho atministrativo.

Organisashon di e programa sólido akí ku un bon maneho atministrativo, mester por konta riba un personal ku mas tantu posibel ta basá riba un kombinashon balansá di kolaboradónan di tur 9 ministerio i konseheronan eksterno. Motibu pa esaki ta pa atkirí sierto ekspertisio spesífiko den e fase di implementashon di forma ku ora finalisá e fase akí e konosementu i eksperiensia ta keda den gobièrnu. Asin’akí ta salbaguardiá e proseso di kambio i kontinuidat. Organisashon di e programa ta keda visualisá di e siguiente forma:

E tim direktivo ministerial (stuurgroep ministerial) ta keda ku un ròl importante den e programa organisatorio, den e kaso akí ku formashon un tiki difirente, komo ku nan a guia i partisipá den e proyekto “doorlichting Topkader”. Esaki ta konta tambe pa e tim di programa (konsistiendo di konseheronan interno/eksterno) ku anteriormente tabata e tim di proyekto “doorlichting Topkader”, ku for di awor ta keda adishonalmente sostené pa un konsehero di komunikashon (interno) i un tim di asistensha (eksterno).

Den e siguiente boletinnan nos ta bai pone enfoke kada bes riba un otro aspekto di e programa organisatorio. E biaha akí ta e dos funshonnan di ‘kwartiermakers’ i e tim pa desaroyo di e programa.

Deskripshonnan ‘kwartiermakers’ Direktorado tim di maneho pa Gobièrnu i servisio na públiko
Pa reforsá organisashon di e programa ta buskando kandidatonan pa asumí e funshonnan di ‘kwartiermaker Direktorado tim di maneho pa Gobièrnu’ i ‘kwartiermaker servisio na públiko’.

Klek aki pa mira deskripshon (vier-kwadranten-profiel) di e funshon “Kwartiermaker’ Direktorado tim di maneho.

Klek aki pa mira deskripshon (vier-kwadranten-profiel) di e funshon “Kwartiermaker’ servisio na públiko.

Si akaso sa di posibel kandidatonan pa ta kwartiermaker (riba base temporal) ku tin e kalidatnan manera indiká den e deskripshonnan, por fabor manda e datonan personal i CV pa e tim di programa via email cindy.rojer@gobiernu.cw. E tim di programa lo determiná e ora ei si e kandidato ta apto pa e funshon i invit’é pa un kombersashon.

Konvokatorio pa yamada di kandidatonan pa e tim di desaroyo:
E tim di programa ta bai kuminsá kontratá personal pa e tim di desaroyo. E tim di desaroyo ta keda enkargá riba nivel stratégiko pa monitoreá i traha e proposishonnan di ehekushon ku ta nesesario pa asina e proposishonnan pa mehorashon keda implementá den e ministerionan konforme e prinsipio: Un biaha trahá, nuebe biaha ehekutá!

E tim di desaroyo ta konsistí di:

 • Kolaboradónan ku kontenido i ekspertisio di e ministerio di Asuntunan General, ministerio di Finansa i ministerio di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko (esnan ku ta bai praktiká e konsepto nobo di servisio na kliente);
 • Kolaboradónan eksterno riba nivel stratégiko pa traha i pensa den e siguiente áreanan di kompetensia: Komunikashon, Finansa, Rekurso Humano, Maneho di Gobernashon, Hurídiko i ICT/Digitalisashon;
 • Ámtenarnan den tim di maneho ehekutivo ku ke partisipá i ta dispuesto pa traha den e trayekto di kambio, ku ta pensa krítiko, trese idea i proposishonnan ku kontenido dilanti durante di e periodo ku ta bin, i ta traha, evaluá i monitoriá si e proposishonnan ta funshoná den práktika. Tur esaki bou di responsabilidat di e tim di programa di desaroyo.

Pa e periodo te ku Q1/2024 ta buska kandidatonan (ca. 0.5 fte) ku e siguiente kompetensianan: Rekurso Humano i Finansiero. Miembronan di e tim di desaroyo di WJZ ku kompetensia hurídiko a kuminsá ku e deskripshonnan nesesario pa e proposishonnan hurídiko. E konsehero komunikativo di e tim di e programa  ku ta sostené e tim di desaroyo tambe ta miembro di e tim di desaroyo dor di e konekshon i realishon di tur e aktividatnan.

Banda di esaki e tim di programa pa e periodo akí ta buska kandidatonan eksterno (1 fte) ku e siguiente áreanan di kompetensia: ICT/digitalisashon i prosesonan di maneho gobernamental. E tim di programa ta disidí mas despues e momentu ku ta habri vakatura pa kandidatonan eksterno ku kompetensia di Rekurso Humano i Finansiero.

Klek aki pa mira deskripshon (vier-kwadranten-profiel) pa kandidatonan di e tim di desaroyo.


NEDERLANDS

Met het vaststellen van het implementatieplan door de Raad op 22 maart jl. start het programma ‘Verbeteren Functioneren Overheid’ (VFO) voor het uitwerken en implementeren van de verbetervoorstellen welke zijn opgenomen in het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’. Het programmateam geeft als eerste prioriteit aan de werving van de kwartiermaker Directoraat Topkader Overheid en de kwartiermaker externe dienstverlening. Tevens roept het programmateam VFO op mee te denken over de interne invulling van het ontwikkelteam, dat binnen het programma wordt ingesteld.

Het programma ‘Verbeteren Functioneren Overheid’ (VFO) is gericht op het implementeren en werkend krijgen en waar nodig verder uitwerken van de verbetervoorstellen die uitgewerkt zijn in het Rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’. Het programma is de opvolger van het project ‘doorlichting topstructuur’.

De implementatie van de verbetervoorstellen voor het overheidsapparaat wordt programmatisch aangepakt gezien de overheidsbrede omvang, complexiteit en impact van het verandertraject en het moeten acteren op twee niveaus, namelijk overkoepelend en binnen de ministeries.

In deze editie:

 • Programmaorganisatie “Verbeteren Functioneren Overheid”;
 • Profielen kwartiermakers Directoraat Topkader Overheid en externe dienstverlening;
 • Oproep kandidaten aan te dragen voor het ontwikkelteam.

Programmaorganisatie “Verbeteren Functioneren Overheid”
Voor een succesvol verloop van de implementatie van de verbetervoorstellen en goede sturing op het naleven van de leidende principes voor de organisatie-inrichting en de externe en interne dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen, is het instellen van een krachtige programmaorganisatie en slagvaardige bestuurlijke ‘governance’ noodzakelijk.

Deze krachtige programmaorganisatie en slagvaardige bestuurlijke ‘governance’ wordt zoveel mogelijk bemenst in een evenwichtige mix van medewerkers vanuit de negen ministeries en externe adviseurs. Reden hiervoor is om specifieke expertise aan te wenden en tegelijkertijd te borgen dat de opgedane kennis en ervaring in de implementatiefase aanwezig blijft in de ministeries nadat de implementatie is afgerond. Hiermee is continuïteit van de verandering geborgd. De programmaorganisatie ziet er gevisualiseerd als volgt uit:

In de programmaorganisatie blijft de ministeriële stuurgroep -die ook het project ‘doorlichting topstructuur’ heeft begeleid- een belangrijke rol vervullen, met een ietwat andere samenstelling. Dit geldt ook voor het programmateam, voorheen het projectteam ‘doorlichting topstructuur’, (met interne en externe adviseurs), die vanaf heden wordt ondersteund door een communicatieadviseur (intern) en ondersteuning (extern).

In deze en de komende nieuwsbrieven belichten we telkens een ander onderdeel van de programmaorganisatie. Deze keer zijn dat twee kwartiermakersfuncties en het ontwikkelteam.

Profielen kwartiermakers Directoraat Topkader Overheid en externe dienstverlening
Om de programmaorganisatie te versterken wordt gezocht naar kandidaten voor de rol van ‘kwartiermaker Directoraat Topkader Overheid’ en ‘kwartiermaker externe dienstverlening’.

Klik hier om de vier-kwadranten-profielen voor de functie van Kwartiermaker Directoraat Topkader Overheid te bekijken.

Klik hier om de vier-kwadranten-profielen voor de functie van Kwartiermaker externe dienstverlening te bekijken.

Mocht je kandidaten kennen die (tijdelijke) kwartier willen maken en passen in het gezochte profiel, dan wordt je vriendelijk verzocht zijn/ haar contactgegevens en curriculum vitae met het programmateam te delen via e-mailadres cindy.rojer@gobiernu.cw. Het programmateam beoordeelt het profiel dan en organiseren een gesprek, als het een geschikte kandidaat lijkt.

Oproep kandidaten voor het ontwikkelteam
Het programmateam wil ook starten met het bemensen van het ontwikkelteam. Het ontwikkelteam wordt op strategisch niveau belast met het opstellen en toetsen van uitwerkingsvoorstellen die nodig zijn om de verbetervoorstellen in de ministeries te kunnen implementeren vanuit het principe: éénmaal maken, negen maal gebruiken.

Het ontwikkelteam bestaat uit:

 • Inhoudelijk deskundige medewerkers van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (de toekomstige interne dienstverleners om met dat concept te oefenen) én externen op strategisch werk- en denkniveau op de volgende competentievelden: communicatie, financieel, HR (hard en zacht), bedrijfsprocessen, juridisch en ICT/ digitalisering;
 • Personen uit het ambtelijk topkader die mee willen en kunnen doen in het verandertraject, die kritisch meedenken, ideeën inbrengen en de inhoudelijke voorstellen die de komende periode onder verantwoordelijkheid van het programmateam door het ontwikkelteam opgesteld worden, toetst en beoordeelt op werkbaarheid in de praktijk.

Voor de periode tot en met Q1 2024 zijn we op zoek naar interne kandidaten (ca. 0.5 fte) met competentievelden: HR (hard en zacht) en financieel. De interne ontwikkelteamleden van WJZ met het competentieveld juridisch zijn al gestart met het uitwerken van de noodzakelijke juridische voorstellen. De communicatieadviseur die het programmateam ondersteunt is ook lid van het ontwikkelteam vanwege de samenhang die er is in de activiteiten.

Daarnaast zal het programmateam voor deze periode op zoek gaan externe kandidaten (1 fte) met competentievelden: ICT/ digitalisering en bedrijfsprocessen. Het programmateam beslist op een later moment voor het openstellen van de externe kandidaten met competentievelden: HR en financieel.

Klik hier om de vier-kwadranten-profielen voor de kandidaten van het ontwikkelteam te bekijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *