Boletin 4: Búskeda di personal pa programa VFO i mas desaroyo - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Boletin 4: Búskeda di personal pa programa VFO i mas desaroyo

Boletin 4: Búskeda di personal pa programa VFO i mas desaroyo

Publiká riba 17 Mei 2023

Den e edishon anterior di e boletin akí a duna informashon tokante inisio di e programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO) i kon organisashon di e programa mester keda instituí. Den e boletín akí nos lo duna un splikashon mas detayá di e prinsipionan di orientashon inkluí den e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’.

Tambe nos lo sigui traha – den e fase di preparashon akí – na organisashon di e programa VFO. Den boletin #3 nos a kompartí e deskripshonnan di Kwartiermaker Directoraat Topkader Overheid i Kwartiermaker servisio na públiko. Den e edishon akí, nos ta kompartí e deskripshonnan di Kwartiermaker Landsbeleid i e tim di desaroyo (interno general), pa kual nos aktualmente ta buskando kandidatonan.

Den e edishon akí:

  1. Kontinuá organisashon di programa “Verbeteren Functioneren Overheid”
  2. Informashon tokante ‘Sociaal beleidskader organisatieverandering’ (SBO)
  3. Prinsipionan di orientashon manera indiká den e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’

1. Kontinuá organisashon di programa “Verbeteren Functioneren Overheid”
Pa sigui fortifiká e organisashon di programa, nos ta buskando kandidatonan pa e puesto di ‘Kwartiermaker directie Landsbeleid’. E persona akí lo ta responsabel pa un di e kuater unidatnan di organisashon nobo/konseptonan nobo di servisio – den e kaso akí Directie Landsbeleid – ku segun e proposishonnan di mehorashon mester keda implementá riba nivel di maneho ehekutivo.

Ademas a prepará deskripshon pa e tim di desaroyo (interno general). E tim akí tin e responsabilidat riba nivel stratégiko pa prepará i evaluá propuestanan di desaroyo ku ta nesesario pa implementá e proposishonnan di mehorashon den e ministerionan.

Organisashon di e programa ta keda visualisá di e siguiente forma:


Klek aki
pa mira deskripshon (vier-kwadranten-profiel) di e funshon di ‘Kwartiermaker Landsbeleid’.
Klek aki pa mira deskripshon (vier-kwadranten-profiel) di kandidatonan pa e tim di desaroyo (interno general).

2. Informashon tokante ‘Sociaal beleidskader organisatieverandering’ (SBO)
Banda di e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’ ku ta kontené proposishonnan di mehorashon, tambe a presentá luna pasá e ‘sociaal beleidskader organisatieverandering’ (SBO) na Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Durante e periodo benidero CGOA lo analisá kontenido di e SBO, usando gruponan di trabou, kaminda lo apliká e ‘overstemmingsvereiste’.

3. Prinsipionan di orientashon manera indiká den e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’
Riba 22 di maart último, Konseho di Minister a aprobá e análisis di impakto relashoná ku e proposishonnan di mehorashon dirigí riba proyektonan vigente (manera deskribí den e Programa di Gobernashon i Pakete Pais), ku tambe ta trese kuné kambionan organisatorio pa e aparato. A base di esaki a tuma e desishon ku e prinsipionan di orientashon inkluí den e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’ pa ku e parti organisatorio, e konsepto pa servisio interno i eksterno i maneho di e aparato, planifikashon di e trayekto den etapa i e ‘roadmap’ pa implementashon di e proposishonnan di mehorashon, lo duna direkshon na e otro proyektonan ya menshoná.

Konseho di Minister a enkargá e tim di programa VFO ku e responsabilidat pa – na nòmber di Minister di Maneho di Giobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko – sigurá ku e prinsipionan di orientashon akí keda implementá konforme palabrashon. Esaki ta enserá prinsipalmente uso efektivo di e prinsipionan di orientashon, no di kontenido di e proposishonnan di e proyektonan mes. E kontenido ta keda kai bou di responsabilidat di e minister respektivo òf esnan na enkargo.

Entrante e luna benidero, e tim di programa VFO lo kuminsá aserká e diferente lidernan di proyekto pa deliberá tokante e desaroyonan i pa yega na akuerdonan riba tereno di kolaborashon.

Prinsipionan di orientashon

Relashoná ku asignashon di tarea
1. Un distinshon kla di e kuater tareanan fundamental di gobièrnu: maneho di pais, servisio, maneho di e aparato i supervishon.
2. Enfoká riba servisio na komunidat i duna prioridat na esaki.

Relashoná ku direkshon
3. Direkshon integral di aktividatnan inkluso un presupuesto adekuá di kada ministerio.

Relashoná ku struktura i maneho
4. Un struktura simpel i transparante di e ministerio kaminda tin espasio pa adaptashon segun nesesidat.
5. Tareanan, responsabilidat i outoridat spesífiko riba tur nivel; responsabilidat mester ta mas tantu posibel riba nivel operashonal.

Relashoná ku repartishon di tarea
6. Deskripshon spesífiko di tarea i repartishon adekuá di ròl i responsabilidat di gobernantenan, ‘topkader’ i gabinete di minister.

Relashoná ku método i prosesonan di trabou
7. Un “bentana” (one-stop shop) pa duna servisio, tantu eksterno komo interno.
8. Agrupá rekursonan ku ta skars, utilisá konosementu eksistente.
9. Promové un aserkamentu integral i ehekushon di trabou den kadena.
10. Logra efektividat i forsa ehekutivo.


In de vorige editie van deze nieuwsbrief is informatie verstrekt over de start van het programma “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO) en hoe de programmaorganisatie eruit komt te zien. In deze nieuwsbrief zullen we de leidende principes – die zijn opgenomen in het rapport ‘Niets doen is geen optie meer’ – nader toelichten.

Ook richten we – in deze voorbereidingsfase – de programmaorganisatie VFO verder in. In nieuwsbrief #3 zijn reeds de profielen van de Kwartiermaker Directoraat Topkader Overheid en Kwartiermaker externe dienstverlening gedeeld. In deze editie delen we de profielen van de Kwartiermaker Landsbeleid en het ontwikkelteam algemeen intern, waarvoor we momenteel op zoek zijn naar kandidaten.

In deze editie:

  1. Programmaorganisatie “Verbeteren Functioneren Overheid” verder inrichten
  2. Sociaal beleidskader organisatieverandering (SBO)
  3. Leidende principes uit rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’

1. Programmaorganisatie “Verbeteren Functioneren Overheid” verder inrichten
Om de programmaorganisatie verder te versterken zijn we op zoek naar kandidaten voor de rol van ‘Kwartiermaker directie Landsbeleid’. Deze zal kwartier maken voor één van de vier nieuwe organisatie-eenheden/dienstverlenings-concepten – in dit geval de Directie Landsbeleid – die op basis van de verbetervoorstellen voor de topstructuur ingericht gaan worden.

Daarnaast is het profiel voor het ontwikkelteam algemeen intern opgemaakt. Dit team heeft op strategisch niveau de verantwoordelijkheid om uitwerkingsvoorstellen op te stellen en te toetsen die nodig zijn om de verbetervoorstellen binnen de ministeries te implementeren.

De gevisualiseerde opzet van de programmaorganisatie is als volgt:


Klik hier
om het vier-kwadranten-profiel voor de functie van kwartiermaker Landsbeleid te bekijken.
Klik hier om het vier-kwadranten-profiel voor de kandidaten van het ontwikkelteam algemeen intern te bekijken.

2. Sociaal beleidskader organisatieverandering (SBO)
Naast het rapport ‘Niets doen is geen optie meer’ met verbetervoorstellen is vorige maand ook het sociaal beleidskader organisatieverandering (SBO) aangeboden aan het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Het CGOA zal zich de komende periode – middels werkgroepen – buigen over de inhoud van het SBO, waarvoor het overstemmingsvereiste geldt.

3. Leidende principes uit rapport “Niets doen is geen optie meer!”
De Raad van Ministers heeft op 22 maart jl. de impactanalyse van de verbetervoorstellen voor andere lopende projecten uit het Regeerprogramma en het Landspakket met organisatorische consequenties vastgesteld. In dat kader is besloten dat de leidende principes uit het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’ voor de organisatie-inrichting, het concept voor de interne en externe dienstverlening en de bedrijfsvoering, de plateauplanning en roadmap voor implementatie vanaf heden leidend zijn voor de andere lopende projecten met organisatorische consequenties.

De toetsing op de toepassing en naleving van deze leidende principes is door de Raad opgedragen aan het programmateam VFO, dat deze opdracht onder de verantwoordelijkheid van de Minister van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening uitvoert. Daarbij gaat het om het juiste gebruik van deze leidende principes, niet om de inhoud van de projectvoorstellen zelf. De inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de minister c.q. opdrachtgever.

Vanuit het programmateam VFO worden de trekkers/projectleiders vanaf volgende maand benaderd voor een overleg over de samenloop en om werkafspraken te maken over de samenwerking.

Leidende principes

Ten aanzien van de taaktoedeling
1. Een scherp onderscheid in de vier kerntaken van de overheid: landsbeleid, dienstverlening, bedrijfsvoering en toezicht.
2. Focus op en prioriteit geven aan de dienstverlening aan de samenleving.

Ten aanzien van de sturing
3. Integrale sturing op activiteiten en bijpassende begroting van het ministerie.

Ten aanzien van de structuur en het management
4. Een eenvoudige en transparante structuur van het ministerie, met ruimte voor maatwerk.
5. Duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op alle niveaus; verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.

Ten aanzien van de rolverdeling
6. Een duidelijke, éénduidige taakafbakening en adequate rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur, de ambtelijke top en het kabinet van de minister.

Ten aanzien van de werkwijze en de processen
7. Eén toegangspoort tot dienstverlening gebruiken, extern en intern.
8. Schaarse middelen bundelen, bestaande kennis benutten.
9. Integraliteit en werken in ketens bevorderen.
10. Effectiviteit en uitvoeringskracht organiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *