Boletin 5: 'Roadmap' programa VFO i demas progreso - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Boletin 5: ‘Roadmap’ programa VFO i demas progreso

Boletin 5: ‘Roadmap’ programa VFO i demas progreso

Publiká riba 03 Yüni 2023

Bon biní na un otro edishon di e boletin ku informashon tokante e programa “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO). Nos ta kontentu di por informá ku kada bes tin mas i mas progreso pa yega na un bon organisashon di e programa. Lesa e siguiente komunikado ku resien a keda publiká den kuadro di e último desaroyonan: http://gobiernu.co/KomunikadoProgramaVFO

Den e boletin akí nos lo enfoká riba e gruponan di trabou hurídiko ku resien a keda instalá i tambe kon e organisashon di e programa VFO ta funshoná. Nos lo para ketu prinsipalmente na e ‘roadmap’ ku ta keda usá den e kaso akí i e forma di planifiká den etapa (plateauplanning).

Den e edishon akí:

  • Gruponan di trabou hurídiko
  • Sneak peek: ‘roadmap’ i planifikashon den etapa (plateauplanning)
  • Petishon kandidatonan interno pa ‘kwartiermaker Landsbeleid’ i tambe aporte interno na tim di desaroyo general (ripitishon)

Gruponan di trabou hurídiko
Resientemente a tuma pasonan importante den formashon di gruponan di trabou hurídiko. E gruponan di trabou akí tin komo meta prinsipal pa brinda un base hurídiko pa ku implementashon di e proposishonnan pa mehorashon i aktualisashon di lei- i reglanan antikuá.

Pa logra e meta akí, a establesé tres grupo di trabou hurídiko ku aktualmente ta aktivo trahando riba diferente proposishonnan relevante. E promé grupo ta responsabel pa revishon di e LABO 2.0, kual ta krusial pa mehorá funshonamentu di gobièrnu. E di dos grupo ta enfoká riba desaroyo di dekretonan di mandato i outorisashon ku ta fasilitá tomo di desishon efektivo den gobièrnu. Finalmente, e di tres grupo ta trahando riba kambionan den e Reglamentu di Òrdu di Konseho di Minister, ku e meta pa yega na optimalisashon di e método i proseduranan.

Banda di e esfuersonan importante akí, tambe a kuminsá ku e preparashonnan pa yega na e kambionan deseá di algun artíkulo den e Reglamentu di Estado. Esaki ta un paso krusial pa sigurá ku nos konstitushon ta keda aktual i por wòrdu adaptá segun nesesidat di komunidat.

Sneak peek: ‘roadmap’ i planifikashon den etapa (plateauplanning)
E organisashon di programa ta funshoná a base di un ‘roadmap’ i planifikashon den etapa ku bista kontinuo riba e próksimo kuater kuartalnan, kaminda kada kuartal ta keda aktualisá segun tempu ta pasa. E ‘roadmap’ akí ta fiha riba un sekuensia lógiko di trabounan ku mester keda hasí. Esaki semper den tres fase, esta investigashon, tomo di desishon i implementashon, asina semper por determiná e fase ku un aktividat òf proyekto ta aden.

E di dos sekuensia lógiko di ehekushon ta ku e proposishonnan pa mehorashon i demas trabounan ku – bou di responsabilidat di e organisashon di programa – ta keda realisá di forma sentralisá, semper ta keda ehekutá promé ku e siguiente desaroyo ku mester tuma lugá denter di un ministerio.

Aki un ilustrashon di e ‘roadmap’ i método di trabou:


Petishon kandidatonan interno pa ‘kwartiermaker Landsbeleid’ i tambe e aporte interno na tim di desaroyo general (ripitishon)
E organisashon di programa aktualmente ta buskando kandidatonan interno pa e puesto di ‘kwartiermaker Landsbeleid’ i kandidatonan ku por aportá internamente na e tim di desaroyo general. E funshonnan akí ta hunga un rol esensial den e Programa “Verbeteren Functioneren Overheid” i ta brinda un ekselente oportunidat pa kontribuí aktivamente na mehorashon den nos organisashon.

Pa e puesto di ‘kwartiermaker Landsbeleid’ por fabor chèk e siguiente perfil. E perfil akí ta duna un indikashon di e abilidatnan i eksperensia rekerí pa por ehekutá e ròl akí di forma eksitoso. Komo ‘kwartiermaker Landsbeleid’ bo ta responsabel entre otro pa desaroyá i implementá strategianan relashoná ku maneho di pais, ku e meta pa mehorá prestashon di gobièrnu den e área akí.

Pa e aporte interno na tim di desaroyo general, por fabor chèk e siguiente perfil. E perfil akí ta deskribí e kompetensia i kualifikashonnan rekerí pa miembronan di e tim. Komo miembro ku ta duna aporte interno na e tim di desaroyo general, bo lo ta enkargá entre otro ku desaroyá i ehekutá diferente proyekto i inisiativanan pa mehorá e funshonamentu di gobièrnu.

Si bo ta interesá den un di e puestonan aki òf si bo sa di un kandidato interno adekuá, por fabor tuma kontakto ku Cindy Rojer via cindy.rojer@gobiernu.cw.


Welkom bij de nieuwste editie van onze nieuwsbrief over het Programma “Verbeteren Functioneren Overheid” (VFO). We zijn verheugd om te delen dat er steeds meer vooruitgang wordt geboekt in de inrichting van de programmaorganisatie. Heeft u ook het persbericht gelezen? http://gobiernu.co/PersberichtProgrammaVFO

In deze nieuwsbrief zullen we ingaan op de onlangs ingestelde juridische werkgroepen en de werking van onze programmaorganisatie met een specifieke focus op de roadmap met plateauplanning.

In deze editie:

  • Juridische werkgroepen
  • Sneak peek: roadmap met plateauplanning
  • Oproep interne kandidaten kwartiermaker Landsbeleid en ontwikkelteam algemeen intern (herhaling)

Juridische werkgroepen
Er zijn recentelijk belangrijke stappen gezet in de vorming van juridische werkgroepen. Deze werkgroepen hebben als voornaamste doelen het bieden van een juridisch fundament voor de implementatie van verbetervoorstellen en het actualiseren van verouderde regelgeving.

Om deze doelen te bereiken, hebben we een drietal juridische werkgroepen ingesteld die momenteel actief bezig zijn met verschillende essentiële voorstellen. De eerste werkgroep is belast met de herziening van LABO 2.0, wat van cruciaal belang is om het functioneren van de overheid te verbeteren. De tweede werkgroep richt zich op het ontwikkelen van mandaat- en volmachtbesluiten die een effectieve besluitvorming binnen de overheid mogelijk maken. Tot slot werkt de derde werkgroep aan de wijziging van het Reglement van Orde van de Raad van Ministers, met als doel het optimaliseren van de werkwijze en procedures.

Naast deze belangrijke inspanningen is ook gestart met de voorbereidingsprocedure voor de gewenste wijziging van enkele artikelen in de Staatsregeling. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat de grondwet up-to-date blijft en aansluit bij de veranderende behoeften van onze samenleving.

Sneak peek: roadmap met plateauplanning
De programmaorganisatie werkt op basis van een roadmap met plateauplanning die telkens vier kwartalen vooruitkijkt en binnen die periode ieder kwartaal voortrollend geactualiseerd wordt. Deze roadmap laat een logische volgorde van werken zien, telkens in drie fasen: onderzoek, besluitvorming en implementatie zodat steeds duidelijk is in welke fase een activiteit of project zich bevindt.

De tweede logische volgorde van werken is dat de verbetervoorstellen en de verdere uitwerkingen die op overkoepelend niveau onder verantwoordelijkheid van de programmaorganisatie gemaakt worden steeds voorafgaan aan de volgende stap die per ministerie wordt gezet.

Hieronder wordt de roadmap en werkwijze gevisualiseerd weergegeven:


Oproep interne kandidaten voor kwartiermaker Landsbeleid en ontwikkelteam algemeen intern (herhaling)
De programmaorganisatie is thans op zoek naar interne kandidaten voor de rol van kwartiermaker Landsbeleid en kandidaten die in het ontwikkelteam algemeen intern komen bijdragen. Deze functies spelen een essentiële rol binnen het Programma “Verbeteren Functioneren Overheid” en bieden een uitstekende mogelijkheid om actief bij te dragen aan de verbeteringen binnen onze organisatie.

Voor de functie van kwartiermaker Landsbeleid verwijzen wij u graag naar bijgevoegd profiel. Dit profiel schetst de vereiste vaardigheden en ervaring die nodig zijn om deze rol succesvol te vervullen. Als kwartiermaker Landsbeleid bent u o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën met betrekking tot het landsbeleid, met als doel het verbeteren van de prestaties van de overheid op dit gebied.

Voor het ontwikkelteam algemeen intern kunt u bijgevoegd profiel raadplegen. Dit profiel beschrijft de gewenste competenties en kwalificaties voor de leden van dit team. Als lid van het ontwikkelteam algemeen intern zult u o.a. betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende projecten en initiatieven om het functioneren van de overheid te verbeteren.

Indien u geïnteresseerd heeft in een van deze rollen of een geschikte interne kandidaat weet, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Cindy Rojer via cindy.rojer@gobiernu.cw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *