Boletin 6: Optimalisashon di servisio na komunidat - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Boletin 6: Optimalisashon di servisio na komunidat

Boletin 6: Optimalisashon di servisio na komunidat

Publiká riba 13 Yüni 2023

Dunamentu di servisio di kalidat na partidonan eksterno, sea na siudadanonan, empresa òf institútonan, ta un parti esensial di un gobièrnu ku ta funshoná optimal. Aksesibilidat, rapides i kalidat ta aspektonan krúsial den e maneho di pregunta i asuntunan.

E rapòrt “Niets doen is geen optie meer!” ku proposishonnan di mehorashon tambe ta suprayá e importansia pa di parti di gobièrnu brinda servisio di kalidat haltu na komunidat. E ‘kwartiermaker externe dienstverlening’ ku ta buskando na e momentunan akí ta bai ta e persona responsabel pa sigui elaborá riba e maneho tokante servisio na komunidat den konsepto, kual en general ya ta deskribí den e rapòrt.

Den e edishon akí:

 • Maneho tokante servisio na komunidat den konsepto
 • Responsabilidatnan di e ‘kwartiermaker externe dienstverlening’
 • Otro vakatura den organisashon di e programa VFO

Maneho tokante servisio na komunidat den konsepto
Dunamentu di servisio na komunidat ta keda tarea di tur minister, kaminda ta sigui traha na e konsepto pa brinda servisio na públiko pa medio di un solo bentana di servisio. Esaki a base di palabrashonnan ku ta keda hasí ku e diferente instansianan públiko pa ku prestashon di kada un. Esaki ta enserá ku e bentana di servisio por eksigí di e instansianan públiko pa duna servisio di kalidat i tambe atendé pregunta i asuntunan ku sierto rapides. Tambe e ta brinda e bentana di servisio e oportunidat pa duna direkshon riba e área akí. E mésun konsepto di servisio lo keda usá pa ku e parti di aksesibilidat i maneho di e bentananan di servisio, a base di palabrashonnan hasí tokante e nivel di suministro di informashon inkluso e konsepto di “click, chat/ call & face”.

Ta bai tin dos bentana di servisio: unu pa ‘Komunidat’ i un otro pa e parti ‘Fiskal’.

Pa medio di e bentana di servisio na ‘Komunidat’ lo uni tarea di diferente minister (ocho di e nuebenan). Esaki ta inkluí 1) Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko (inkluyendo e aktual Lokèt di Pèrmit), 2) Asuntonan General, 3) Hustisia, 4) Desaroyo Ekonómiko, 5) Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, 6) Salú, Medio Ambiente i Naturalesa, 7) Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte, i 8) Desaroyo Sosial, Trabou i Bienestar. Ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko ta responsabel pa maneho i operashon di e bentana di servisio pa ‘Komunidat’.

E ministerionan en kuestion ta keda – pa loke ta trata kontenido – responsabel pa ehekushon di e tareanan serka e bentananan di servisio, banda di e tareanan ku ta keda ehekutá den ‘bakoffice’ di e ministerionan prinsipal. Lo tin akuerdo entre Ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko i e ministerionan ku mester ehekutá tokante e proseso, kalidat i tèmpo pa atendé asuntunan den ‘bakoffice’. E akuerdo akí ta kontribuí na aselerashon di e forma ku ta atendé asuntunan di siudadanonan, empresa i institútonan. E “kasnan di bario” di Ministerio di Desaroyo Sosial, Trabou i Bienestar den e diferente barionan lo sigui eksistí komo un lugá físiko pa kontakto ku siudadadonan. Esaki tambe ta konta pa e otro tipo di servisionan ku físikamente ta ofresé den bario, manera por ehèmpel ‘consultatiebureaus’.

E bentana di ‘Impuesto’ tei pa yuda kontestá i atendé asuntunan di siudadano i empresanan riba tereno fiskal. Ministerio di Finansa ta responsabel pa maneho i operashon di e bentana akí.

Responsabilidatnan di e ‘kwartiermaker externe dienstverlening’
Aktualmente nos ta den konbersashon ku kandidatonan pa e puesto di kwartiermaker externe dienstvelrening’, ku ta bai tin e responsabilidat pa sigui desaroyá e organisashon i funshonamentu di e bentananan di servisio (manera anteriormente deskribí) ku ta bai ta aksesibel pa komunidat di forma digital.

Esaki ta enserá diferente tarea, manera por ehèmpel A) diseño di e unidat nobo, B) desaroyá e unidatnan denter di e diferente ministerionan prinsipal, C) deskribí e prosesonan esensial den e kadena di servisio, (D) deskribí e relashon i interakshon ku otro ministerio ku ta nesesario pa realisá un enfoke di kadena konsekutivo, i (E) determiná e gastunan nesesario a base di un presupuesto.

Ademas, por pidi e ‘kwartiermaker’ tambe pa hunga un ròl den sigui e rekomendashonnan ku ta bini dilanti den e rapòrt “Niets doen is geen optie meer!”.

Otro vakatura den organisashon di e programa VFO
Di akuerdo ku anunsionan anterior, aktualmente tambe nos ta buskando kandidatonan pa otro funshonnan ku ta kai bou di organisashon di e programa VFO. Ta trata aki di e siguiente vakaturanan:

 1. ‘Kwartiermaker directie Landsbeleid’ – Lesa deskripshon
 2. ‘Kwartiermaker interne dienstverlening/ bedrijfsvoering’ – Lesa deskripshon
 3. ‘Ontwikkelteam algemeen intern’ – Lesa deskripshon

Nos ta spera pa dentro di poko haña bon kandidato pa e funshonnan importante akí. Si bo ta interesá den un di e puestonan aki òf si bo sa di un kandidato interno adekuá, por fabor tuma kontakto ku Cindy Rojer via cindy.rojer@gobiernu.cw.


Het leveren van kwalitatieve diensten aan externe partijen, of het nu gaat om burgers, bedrijven of instellingen, is essentieel voor een goed functionerende overheid. Toegankelijkheid, snelheid en kwaliteit zijn hierbij cruciale aspecten bij het afhandelen van vragen en zaken.

Het rapport “Niets doen is geen optie meer!” met verbetervoorstellen onderstreept ook het belang van hoogwaardige externe dienstverlening door de overheid. Aan de kwartiermaker externe dienstverlening die op dit moment wordt gezocht, wordt gevraagd het dienstverleningsconcept dat op hoofdlijnen beschreven staat in genoemd rapport verder uit te werken.

In deze editie:

 • Serviceconcept voor externe dienstverlening
 • Rol kwartiermaker externe dienstverlening
 • Overige ‘vacatures’ binnen programmaorganisatie

Serviceconcept voor externe dienstverlening
Externe dienstverlening blijft een taak van alle ministers, waarbij het principe van één overheidsloket met als nieuw element het maken van prestatieafspraken met de backoffices, nader wordt uitgewerkt. Dat laatste betekent dat het overheidsloket eisen kan stellen aan de backoffices van de moederministeries over de kwaliteit en snelheid van afdoening van vragen en zaken en ook in de positie wordt gebracht daar op te sturen. Voor de toegang en werkwijze wordt hetzelfde dienstverleningsconcept gehanteerd, met bijbehorende afspraken en standaarden voor informatievoorziening, waaronder het principe van “click, chat/ call & face”.

Er komen twee loketten: het loket Samenleving en het loket Belastingen.

In het loket Samenleving worden taken van verschillende ministers (acht van de negen) samengevoegd. Dit omvat 1) Bestuur, Planning en Dienstverlening (inclusief het huidige Vergunningenloket), 2) Algemene Zaken, 3) Justitie, 4) Economische Ontwikkeling, 5) Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 6) Gezondheid, Milieu en Natuur, 7) Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, en 8) Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening is verantwoordelijk voor het beheer en de werking van dit loket Samenleving.

De betrokken ministeries blijven inhoudelijk verantwoordelijk voor de taken die in de loketten worden uitgevoerd, evenals de taken die worden uitgevoerd in de backoffice van de moederministeries. Tussen het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening en de uitvoerende ministeries worden afspraken gemaakt over het proces, de kwaliteit en het tempo van afhandeling van zaken in de backoffices. Deze afspraken dragen bij aan een versnelling in de afhandeling van aanvragen van burgers, bedrijven en instellingen. De ‘kas di bario’ van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in de wijken blijft bestaan als een fysieke locatie voor contact met burgers. Dit geldt ook voor andere delen van de dienstverlening die fysiek in de wijken worden uitgevoerd, zoals de consultatiebureaus.

Het Belastingloket is bedoeld om burgers en bedrijven te ondersteunen bij vragen met betrekking tot belastingzaken. Het Ministerie van Financiën heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en de werking van dit loket.

Rol kwartiermaker externe dienstverlening
Momenteel zijn we in gesprek met kandidaten voor de functie van ‘kwartiermaker externe dienstverlening’. De kwartiermaker krijgt de verantwoordelijkheid om de verdere uitwerking en inrichting te verzorgen van het digitaal toegankelijke loket Samenleving, zoals hiervoor beschreven.

De opdracht omvat verschillende taken, waaronder (A) het ontwerpen van de nieuwe eenheid, (B) het uitwerken van de organisatievorm (directie of unit) binnen het moederministerie, (C) het beschrijven van de kernprocessen in de dienstverleningsketen, (D) het beschrijven van de relatie en interactie met andere ministeries die nodig is om een sluitende ketenaanpak te realiseren, en (E) het ramen van het benodigde budget.

Daarnaast kan van de kwartiermaker ook gevraagd worden om een rol te spelen bij het opvolgen van de aanbevelingen in het rapport “Niets doen is geen optie meer!”.

Overige ‘vacatures’ binnen programmaorganisatie
Conform eerdere aankondigingen zijn we momenteel ook bezig met het wervingsproces voor andere functies binnen de programmaorganisatie. Het gaat hier om de volgende ‘vacatures’:

 1. Kwartiermaker directie Landsbeleid – Bekijk profiel
 2. Kwartiermaker interne dienstverlening/ bedrijfsvoering – Bekijk profiel
 3. Ontwikkelteam algemeen intern – Bekijk profiel

We hopen binnenkort geschikte kandidaten te kunnen vinden voor deze belangrijke functies. Indien u geïnteresseerd bent in een van deze functies of een geschikte kandidaat kent, verzoeken wij u om contact op te nemen met Cindy Rojer via cindy.rojer@gobiernu.cw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *