Desaroyonan nobo rondó di Programa VFO - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Desaroyonan nobo rondó di Programa VFO

Desaroyonan nobo rondó di Programa VFO

Publiká riba 04 Ougùstùs 2023

Bon bini na e di 8 edishon di nos boletin informativo tokante e programa ‘Verbeteren Functioneren Overheid’ (VFO). Den e edishon akí nos ta informá tokante e desishonnan ku Konseho di Minister (RvM) resien a tuma relashoná ku e programa VFO. Ademas lo informá tokante e komunikashon pa ku e programa VFO i inisio di ‘quick scans’.

Den e edishon akí:

  1. Desishon RvM riba rapòrt: ‘Niets doen is geen optie meer!’ di dia 12 di yüli
  2. Komunikashon
  3. Inisio di Quick Scans

1. Desishon RvM riba rapòrt: ‘Niets doen is geen optie meer!’ di dia 12 di yüli
Riba 12 di yüli último, Konseho di Minister definitivamente a akordá e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’ kaminda e tene kuenta ku kada kuadro hurídiko. Den e simannan benidero Konseho di Minister lo sigui analisá e proposishon ku tin riba mesa tokante struktura di e ‘Directoraat Topkader Overheid’ (DTO). Konseho di Minister tambe a risibí informashon aktualisá di e plan di implementashon inkluso e planifikashon relashoná ku esaki. E preparashonnan pa ku implementashon lo kontinuá te ku 30 di sèptèmber 2023.

Opviamente tin gastunan mará na e programa VFO. Relashoná ku e aspektonan finansiero, Minister di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko tin e responsabilidat pa bini ku solushonnan pa kubri gastunan di 2023. Pa 2024 i 2025 lo buska otro forma pa kubri gastunan di e programa VFO. Pa e añanan menshoná akí, Konseho di Minister lo pidi Ofisina Sentral di Statistik (CBS) pa duna konseho si kostonan di e programa VFO por wòrdu kargá dor di ‘kapitaaldienst’  konforme e normanan di e ‘System of National Accounts’.

Pa finalisá, Konseho di Minister tambe a risibí informashon tokante e promé análisis di efektonan di e proposishonnan di mehorashon for di e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’.

2. Komunikashon
Awor ku e rapòrt ‘Niets doen is geen optie meer!’ (ku eksepshon di e parti tokante DTO) a keda aprobá riba 12 di yüli último, tin un bon base pa sigui ku e fase di preparashon kaminda ta desaroyá i prepará e diferente proposishonnan di mehorashon indiká den e rapòrt. Esaki ta un logro importante.

Naturalmente ta di gran importansia pa di forma efektivo komuniká e diferente proposishonnan di mehorashon i avanse di e programa VFO na tur esnan ku di un manera òf otro ta envolví. Konsekuentemente, pronto ta bai amplia e grupo di hende ku mester bai risibí e boletin informativo akí, kaminda lo inkluí awor tur empleado públiko en bes di solamente e ministernan i ‘topkader’.

Pa por aserká i informá tur empleado públiko, kada inisiativa i avanse relashoná ku e programa VFO i e diferente implementashonnan lo ser komuniká via vários kanal di komunikashon, manera por ehèmpel e boletin informativo akí, nos website, mensahenan di video, foyeto i tambe pa medio di enkuentronan.

3. Inisio di Quick Scans
Den e luna di ougùstùs akí, lo kuminsá e fase di ‘quick scans’ (fase I) den kual ta bai determiná e tareanan di kada ministerio i lo krea un struktura adaptá di e modelo di organisashon, esta un repartishon di e direktoradonan bou di e ministerionan. Esaki lo resultá den un total di nuebe rapòrt di ‘quick scans’ ku lo ser entregá pa fin di sèptèmber/komienso di òktober 2023.

Despues di finalisá esaki ta bini fase II, den kual lo prepará rapòrtnan relashoná ku organisashon i formashon di e ministerionan (anteriormente konosí komo ‘business plans 2012’).


Welkom bij alweer de 8ste editie van onze nieuwsbrief over het programma ‘Verbeteren Functioneren Overheid’ (VFO). Wij gaan in deze editie in op de besluiten die recentelijk zijn genomen door de Raad van Ministers (RvM) met betrekking tot het programma VFO. Daarnaast is er ook nog informatie over de communicatie aangaande het programma VFO en de start van de ‘quick scans’.

In deze editie:

  1. Besluit RvM 12 juli jl. rapport: ‘Niets doen is geen optie meer!’
  2. Communicatie
  3. Aanvang Quick scans

1. Besluit RvM 12 juli jl. rapport: ‘Niets doen is geen optie meer!’
De RvM heeft het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’ op 12 juli jl. definitief vastgesteld, met in achting van de wettelijke kaders. De komende weken zal de Raad zich nog nader buigen over de voorgestelde structuur met betrekking tot het Directoraat Topkader Overheid (DTO). Tevens heeft de RvM kennisgenomen van de geactualiseerde versie van het implementatieplan, inclusief de bijbehorende planning. De voorbereidingen voor de implementatie zullen doorlopen tot 30 september 2023.

Het programma VFO neemt uiteraard kosten met zich mee. Wat deze financiële aspecten betreft, daar heeft de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) de verantwoordelijkheid om de dekking van de kosten voor het jaar 2023 op te lossen. De kosten voor het programma VFO van de jaren 2024 en 2025 worden anders aangepakt. Voor deze genoemde jaren wordt advies ingewonnen bij het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) om te kunnen bepalen of de kosten van het programma VFO ten laste kunnen komen van de kapitaaldienst, conform de normen van het ‘System of National Accounts’.

Als laatste heeft de RvM ook kennisgenomen van een eerste analyse van de personele gevolgen van de verbetervoorstellen uit het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’.

2. Communicatie
Nu het rapport ‘Niet doen is geen optie meer!’ – met uitzondering van het onderdeel DTO – op 12 juli jl. definitief is vastgesteld, kunnen we met een goede basis verder gaan met het uitwerken en voorbereiden van de implementatie van de voorgestelde verbeteringen uit het rapport. Dit is een belangrijke mijlpaal.

Het is uiteraard belangrijk dat alle voorgestelde verbeteringen uit het rapport en de voortgang van het programma VFO goed en duidelijk gecommuniceerd worden naar iedereen die hier op een of andere manier bij betrokken is. De doelgroep voor deze nieuwsbrief wordt daarom binnenkort ook uitgebreid naar alle medewerkers en niet meer beperkt tot alleen de ministers en het topkader.

De voortgang en initiatieven met betrekking tot het programma VFO en de verschillende implementaties, zullen via diverse communicatiewegen zoals bijv. deze nieuwsbrief, maar ook onze website, videoberichten, brochures en ook tijdens bijeenkomsten worden gedeeld om zo een breder publiek te kunnen informeren.

3. Aanvang Quick Scans
Deze maand, augustus 2023, start de uitvoering van de ’quick scans’, fase I, waarbij de taken per ministerie in beeld worden gebracht en een aangepaste structuur van het organisatiemodel – een indeling met directies per ministerie – gemaakt zal worden. Dit levert in totaal negen quick scans rapporten op die eind september/ begin oktober 2023 worden opgeleverd.

Nadat dit is afgerond, volgt fase II, waarin organisatie-en formatierapporten (voorheen waren deze rapporten bekend als de businessplannen 2012) per minister worden opgemaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *