Strategisch Beleidsplan Ministerie van Justitie 2022 – 2025 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Strategisch Beleidsplan Ministerie van Justitie 2022 – 2025

Strategisch Beleidsplan Ministerie van Justitie 2022 – 2025

Dit plan is bedoeld om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vergroting van de veiligheid en de veiligheidsbeleving bij de burger door onder meer een effectieve, efficiënte en geïntensiveerde criminaliteitsbestrijding als ook door middel van een verhoging van de kwaliteit van de veiligheidszorg. Randvoorwaarde is dat met name fors wordt geïnvesteerd in de verbetering van de bedrijfsvoering en de ‘core business’ van de justitiële keten. Er zal een inhaalslag moeten plaatsvinden opdat de keten duurzaam aan haar wettelijke taken kan (blijven) voldoen en zodoende de veiligheid waarvoor deze regering tekent, gerealiseerd kan worden.

Upload: 23-08-2022 10:19
Nòmber : Strategisch Beleidsplan Ministerie van Justitie 2022 – 2025
Deskarga dokumento