Editie no. 38 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
20 September 2019
Edishon number 38
 • Aankondiging

  Het bestuur van Mauna N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 6425 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  Het bestuur van Thes Agro Services B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 127872 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de 10de september 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeen-schappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, ten verzoeke van de vereniging van BLUE BAY EIGENAREN, gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Nijmegenstraat no. 41, ten kantore van de advo-caat mr. J.G. Giel en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van gerechtsdeurwaarder R.A. Ramazan, aan RICHARD JANSE, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND een exploit van mij, deurwaarder, van 9de september 2019, ten verzoeke van requirante gedaan, waarbij uit kracht van het daarbij vermeld vonnis ten laste van de gerequireerde EXECUTORIAAL-BESLAG is gelegd op het onroerend goed, zoals in bedoeld exploit nader omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de twaalfde september 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, JOSE ALBERTO DA SILVA DE SOUSA, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van de naamloze vennootschap GIRO-BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Comanchestraat no. 16, ten kantore van de advocaat mr. H.W. Braam, aan ANGELO MIRLON JOHN KROON, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 26 augustus 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  J.A. Da Silva De Sousa


  .

   

 • Aankondiging

  CONVENING NOTICE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
  UBAC CURAÇAO N.V.

  In accordance with Articles 16, 17 and 19.5 of the Articles of Association of Ubac Curaçao N.V. (the “Company”), the chairman of the Board of Directors of the Company (the “Chairman”) hereby convenes an Annual General Meeting of Shareholders to be held at the office of the Company at Johan van Walbeeckplein 11, Curaçao, on Thursday, October 17, 2019 at 10 a.m. (the “Meeting”). Convening notices have been sent to all shareholders of record at the addresses as recorded in the shareholders’ register of the Company and to the other persons with meeting rights. The agenda of the Meeting is available at the office of the Company for inspection by the persons with meeting rights of the Company.

  Curaçao, September 18, 2019
  By order of the Chairman


   

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 12de september 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap BANCO DI CARIBE N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Rooi Catootje no.1, ten notariskantoor Moerdijk & Palm, aan de naamloze vennootschap VIGHNAHARTA FREE ZONE N.V., zonder bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, BETEKEND, een schrijven van requirante, gedateerd 11 september 2019, betreffende op gang zetten van de veilingsprocedure van de registergoed, plaatselijk bekend als Oost Jongbloed no. 167, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 18de september 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie van Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8, ten verzoeke van de naamloze vennootschap RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd op Curacao, en Mr. I.W.R.NAALDIJK, wonende op Curacao, aan DUTCH CARIBBEAN SPECIAL SERVICES N.V., zonder bekende vestigingsplaats op Curacao of elders, betekend een copie van een afschrift ener notariele akte van 28 maart 2013 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 30 oktober 2017, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerende zaak aan de Schottegatweg Noord 2 /Irenelaan, op donderdag, 24 oktober 2019, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

   

 • Aankondiging

   

   

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 9de september 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouwe Officier van Justitie op Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8 , ten verzoeke van de naamloze vennootschap “ MADURO & CURIEL’S BANK N.V.”, gevestigd op Curacao, en Mr. I.W.R.NAALDIJK, wonende op Curacao, aan de heer AXEL JURGEN MADURO, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten, betekend een kopie borderel van inschrijvingen een copie ener notariele akteop resp. 22 juli 2016 en 5 augustus 2015 en een copie van de veilingsvoorwaarden d.d. 3 september 2019, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal de onroerend zaak aan de Dr. Jacques Ellisweg nummer 6, op vrijdag, 18 oktober 2019, des voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt verkocht.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Virela Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 6 september 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Hadron N.A. B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Vicenza Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 6 september 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  DOCKWISE TRANSPORT N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 21 augustus 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  FAMILY FUNDS RISK CAPITAL N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 17 september 2019 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Optionland Investments N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 4 september 2019 is besloten om de vennootschap per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.


   

   

 • Liquidatie

  SPIDO N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om de vennootschap per 16 September 2019 te ontbinden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Stichting Beheer Derdengelden Vistra Curacao, Liquidated

  Slotverantwoording
  De liquidatie heeft op 15 Augustus 2019 plaatsgevonden nadat de Voorzitter heeft geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.


   

 • Liquidatie

  TWIN TOWERS TASCA N.V.
  GEVESTIGD OP CURACAO

  REKENING EN VERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft vastegesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke door alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap

  VOORMALIGE VEREFFENAAR