Editie no. 41 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Landscourant

Volúmen 2019
11 Oktober 2019
Edishon number 41
 • Aankondiging

  Het bestuur van Crystal Lagoons (Curaçao) B.V., een besloten vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 125029 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Delaware, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


 • Aankondiging

  Het bestuur van Jocu Holding N.V., een naamloze vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 73168 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van de Bahamas, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van DERDE OKTOBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats in Curaçao, die het oorspronkelijk voor “GEZIEN” heeft getekend ten verzoeke van LEONARDO SIMÕES DOS SANTOS, wonende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Polluxweg # 4, ten kantore van de advokaat Mr. J.D.C. Sintiago aan LIDA BELLANID MORALES ARRIGUI, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten B E T E K E N D de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 26 september 2019 gegeven tussen requirant en de geëxploiteerde uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van DERDE OKTOBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 September 2019, ORVIDIA DA LUZ ROCHA PESTANA, met woonplaats Harmonie z/n kavel 20-A, doch thans met onbekende verblijfplaats, waarschijnlijk in het buitenland, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 13 januari 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde ABILIO RODRIQUES DA COVA, wonende op Curacao, te dezer zaker domicilie kiezende op Curaçao te Jan Noorduynweg nst Esperamos Supermarket, ten kantore van de advokaat Mr. H.S Johannes, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van DERDE OKTOBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 27 September 2019, KRZYSZTOF K. DEBLECHARSKI, tevens bekend als KRZYSZTOF K. BLICHARSKI, zonder bekende vaste woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 13 januari 2020, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde KATARZYNA W. OHLY, te dezer zaker domicilie kiezende op Curaçao aan de Rooi Catootjeweg # 3, ten kantore van de advokaat Mr. A.K.E. Henriquez, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij vonnis d.d. 4 oktober 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, is de naamloze vennootschap

  BANCO DEL ORINOCO N.V.
  gevestigd aan de Windstraat 3, 1ste verdieping, Handelskade

  in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.E. de Kort tot rechter-commissaris en de aanstelling van mr. M.R.B. Gorsira en mr. C.M. van Liere tot curatoren.

  Crediteuren worden opgeroepen hun vordering voorzien van bewijsstukken ter verificatie bij curatoren op onderstaand (e-mail)adres in te dienen met vermelding of aanspraak wordt gemaakt op een voorrecht of preferentie.

                                            

  mr. M.R.B. Gorsira en mr. C.M. van Liere,
  curatoren
  Julianaplein 22 • P.O. Box 504
  Willemstad, Curaçao
  T +599 (9) 461 3400 • F +599 (9) 461 2023
  Creditors.bdo@ekvandoorne.com
  www.ekvandoorne.com


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 2de oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de stichting SERU BOCA ESTATE, gevestigd en kantoorhoudende in Curaçao, die voor deze zaak woonplaats kiest op Curacao aan de Neptunusweg no. 52, ten notariskantoor Fung-A-Loi & Samandar, aan ARTHUR NORICHAL ADAMS en RUTH BARRIENTO MARTINEZ, echtelieden, beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat Donderdag, 7 november 2019, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. mr. F.J. Cloose – Fung-A-Loi, dan wel haar waarnemer, krachtens conservatoire beslaglegging d.d. 13 februari 2018 en vonnis d.d. 14 mei 2018, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 7de oktober 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de stichting STICHTING SPAAR- EN KREDIETFONDS OPAL, gevestigd en kantoorhoudende op, die voor deze zaak woonplaats kiest op Curacao, ten kantore van mr. E. Steenbaar, notaris ter standplaats Curacao, en kantoorhoudende aan de Kaya Flamboyan no. 14A, aan NADESKA EPIFANIA SPROCKEL, zonder bekende woon- of verblijfplaats, binnen noch buiten Curacao, AANGEZEGD, dat op dinsdag, 19 november 2019, des voormiddags omstreeks 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, conform notariele akte, verleden op 6 mei 2010, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de negende oktober 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 7de oktober 2019, JUDITH DIANA BLANKENDAL, zonder bekend adres binnen noch buiten Curacao, WEDEROM OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 13 januari 2020, des voormiddags om 9.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door MARITA CECILIA WARNERT, wonende in Curacao, gem. Mr. V.S. La Fleur, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Echtscheiding

  PRO-DEO

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg ter zittingsplaats Curaçao, van ACHTSTE oktober tweeduizend negentien, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie die het oorspronkelijke voor “Gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van HUBERT VICENTE FERRER WALLÉ, wonende in Curacao, domicilie kiezende aan de Sta. Rosaweg # 25, ten kantore van de advokaten Mrs. G. Scheperboer-Parris en B.W. Scheperboer aan JULIA GOMEZ ROSARIO, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd. 10 september 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 14 oktober 1986 te Curaçao, binnen algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

  Curaçao, 8ste oktober 2019.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.


 • Echtscheiding

  PRO-DEO

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in ZESENTWINTIGSTE SEPTEMBER tweeduizend negentien, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie die het oorspronkelijke voor “Gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van MAIMALIE ELISA MERCERA, wonende in Curacao, gemachtigde de advokaat Mr. D.I.E.I. Lichtenberg aan MOISES ALEXI ANOSE, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd. 10 september 2019, gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 3 december 2012 te Santo Domingo, Dominicaanse Republie in algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

  Curaçao, 26 september 2019.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.


 • Liquidatie

  Atlantic Development Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Schouwburgweg 3, Gaito,
  Curaçao.

  Bij besluit van de Bestuursleden van de stichting particulier fonds is besloten de stichting per 15 Mei 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.


 • Liquidatie

  D&B Investments N.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 September 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.


 • Liquidatie

  5 STAR SPORTS BAR N.V.
  in liquidatie

  In de op 26 september 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap 5 STAR SPORTS BAR N.V., is besloten om tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan per 31 augustus 2019.

  De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap, gedurende dertig dagen.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  D&R Investments N.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 13 September 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Lonnell Corporation N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Tudor B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ARACHNE HOLDINGS N.V., geliquideerd
  Gevestigd te Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Oilinvest (Finance) B.V.
  in liquidatie

  Op 4 oktober 2019 werd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Oilinvest (Finance) B.V., in liquidatie, besloten tot ontbinding van de vennootschap per 4 oktober 2019.

  De vereffenaar geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek terzake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Le Chateau, in liquidatie

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 3 oktober 2019 haar Slotverantwoording ter kennisneming neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de entiteit.

  De Vereffenaar
  Femas N.V.


 • Liquidatie

  Usana N.V. (ontbonden)

  Slotverantwoording
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.
  Ontbinding

  De vereffenaar


 • Liquidatie

  ICARUS PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE
  De Vereffenaar van de stichting particulier fonds, Icarus Private Foundation in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Stichting.”) geeft te kennen dat de Stichting op 4 oktober 2019 is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan per 11 oktober 2019.

  De vereffenaar.


 • Liquidatie

  LEMANS PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE
  De Vereffenaar van de stichting particulier fonds, Lemans Private Foundation in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Stichting.”) geeft te kennen dat de Stichting op 4 oktober 2019 is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan per 11 oktober 2019.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  NEMO PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE
  De Vereffenaar van de stichting particulier fonds, Nemo Private Foundation in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Stichting.”) geeft te kennen dat de Stichting op 4 oktober 2019 is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan per 11 oktober 2019.

  De vereffenaar.


 • Liquidatie

  Stichting Particulier Fonds Inter Challenge Investments
  GEVESTIGD TE CURACAO

  Conform het bestuursbesluit van Stichting Particulier Fonds Inter Challenge Investments gedateerd 30 september 2019, is Stichting Particulier Fonds Inter Challenge Investments op 30 september 2019 ontbonden wegens gebrek aan baten.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  DE VEREFFENAAR


 • Liquidatie

  THE WESTPOINT PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE
  De Vereffenaar van de stichting particulier fonds, The Westpoint Private Foundation in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Stichting.”) geeft te kennen dat de Stichting op 4 oktober 2019 is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Stichting is opgehouden te bestaan per 11 oktober 2019.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  VICARAGE CORPORATION N.V. (IN LIQUIDATIE)
  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Vicarage Corporation N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 11 oktober 2019.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Kammer Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 30 september 2019, is ontbonden.