De autoriteiten op Curaçao hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om de vernietiging van de humanitaire goederen van Venex te vermijden - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Notisia

De autoriteiten op Curaçao hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om de vernietiging van de humanitaire goederen van Venex te vermijden

Geplaatst op 06 March 2020 dor di Ministerio Asuntunan General i Promé Minister

Willemstad – De Regering van Curaçao betreurt het dat 11 containers met humanitaire goederen voor Venezuela moesten worden vernietigd, doordat de eigenaren van het materiaal de regels en procedures niet naleefden, en de goederen daardoor bedorven zijn geraakt. De containers vormden geen onderdeel van de humanitaire hub functie van Curaçao, maar zijn een privé initiatief. De containers arriveerden op Curaçao op 21 februari 2019 in een schip dat uit Puerto Rico was vertrokken met bestemming Venezuela zonder een vergunning om de haven van de Venezolaanse autoriteiten binnen te varen. Toen het schip niet kon aanmeren in Venezuela, week het af van de oorspronkelijke route en arriveerde het op Curaçao. Dagenlang stonden de containers met goederen in de hete zon.

De autoriteiten op het schip beschikten niet over een rapport van de inhoud van de containers, noch over een vrachtbrief voor Curaçao. Om humanitaire redenen en omdat de organisatie Venex aangaf dat de goederen op korte termijn wel naar Venezuela konden worden getransporteerd, maakten de autoriteiten op Curaçao een uitzondering en kreeg het schip toch toestemming om onze haven binnen te varen. Toen het schip terug moest naar Puerto Rico, maakte Curaçao weer een uitzondering en verleende het de betrokkenen een tijdelijke vergunning om de containers van het schip af te halen. Curinde gaf volledige medewerking door een tijdelijke opslagplaats ter beschikking te stellen. 

De Regering van Curaçao benadrukt dat het geen producten zijn die naar Curaçao zijn getransporteerd volgens de procedures van de humanitaire hub die de Regering van Curaçao in dezelfde periode invoerde. Het schip met de containers arriveerde onverwachts. De lading kwam niet aan met de benodigde documenten. Internationale regels en verdragen schrijven bepaalde procedures voor, waarbij de autoriteiten van Curaçao de verplichting hebben om alles wat ons eiland binnenkomt, te beheren en te controleren. Curaçao kan niet zomaar toestaan om containers met een onbekende inhoud in ons land toe te laten. 

Begin 2019 introduceerde de Regering van Curaçao en verschillende betrokken organisaties een procedure gebaseerd op internationale standaarden, waarbij faciliteiten ter beschikking werden gesteld aan geïnteresseerden voor het versturen van humanitaire goederen naar Venezuela. Hierbij fungeert Curaçao als een ‘hub’ om goederen op te slaan, totdat vervoer veilig en mogelijk is. De procedures voldeden aan de wensen en eisen van het Parlement van Curaçao.

Curaçao heeft alle belangstellende organisaties en bedrijven uitgebreid geïnformeerd over de procedures. Curaçao heeft daarbij ook aangegeven dat vracht alleen met toestemming van de Venezolaanse autoriteiten en zonder enige vorm van geweld naar het buurland kan worden getransporteerd. Voordat een organisatie humanitaire goederen voor Venezuela naar Curaçao brengt, moeten alle documenten over de inhoud van de vracht en andere informatie naar de Curaçaose autoriteiten worden gestuurd voor controle. Dit om te voorkomen dat wapens of andere ongewenste goederen via ons grondgebied naar andere landen worden vervoerd. 

De douane en andere autoriteiten hebben Venex, die verantwoordelijk is voor de vracht, geïnformeerd welke stappen Venex alsnog kon ondernemen om inspectie van de goederen te laten plaatsvinden, en een verzoek in te dienen om donatie aan lokale organisaties mogelijk te maken. Hierover is ook mondeling overlegd met Venex. Dit nadat Venex in augustus 2019 vroeg om de goederen aan behoeftigen op Curaçao te mogen doneren. 

Venex heeft de benodigde stappen niet gezet. Toen Venex het verzoek deed waren bederfelijke goederen in de vracht al niet meer bruikbaar. Aangezien Venex op eigen initiatief met de vracht aankwam, zonder de verschillende procedures te volgen, ondanks herhaaldelijke uitleg van de autoriteiten op Curaçao, is de niet-houdbare vracht verloren gegaan. Er restte niets anders dan Selikor de bedorven goederen te laten vernietigen, ter bescherming van de volksgezondheid op Curaçao. 

Ministerio konserní