DE MINISTER VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR STELT ADVIES COMMISSIE IN OM SPANNINGEN TUSSEN DE INSPECTEUR GENERAAL - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Notisia

DE MINISTER VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR STELT ADVIES COMMISSIE IN OM SPANNINGEN TUSSEN DE INSPECTEUR GENERAAL

Geplaatst op 25 July 2018 dor di Ministerio Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa

de minister  van Gezondheid, Milieu en Natuur stelt advies commissie in om spanningen tussen de Inspecteur Generaal voor de Volksgezondheid (IGV) en het Adventziekenhuis op te lossen.  

WILLEMSTAD De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, mevr. Mr. Suzy Camelia-Römer, heeft kennis genomen van de publicaties van 24 juli 2018 van zowel de Inspecteur Generaal voor de Volksgezondheid (IGV) als van de directie van het Adventziekenhuis.

De Minister is op de hoogte van de gerezen spanningen tussen de IGV en de directie van het Adventziekenhuis. Op 5 juli jl. heeft de Minister na ontvangst van een schrijven van de algemene directeur van het Adventziekenhuis een delegatie van de directie van dit ziekenhuis ontvangen. Tijdens dit gesprek heeft de Minister aan betrokkenen medegedeeld dat naar aanleiding  van hun klachten omtrent de bejegening welke zij stellen van de IGV te hebben ondergaan, de Minister alvorens op deze klachten te reageren, een onderzoek zal laten instellen naar de gestelde bejegening van IVG jegens Adventziekenhuis.

Klachten over bejegening of optreden, staan los van klachten met betrekking tot de inhoud van aanwijzingen. De Minister heeft het Adventziekenhuis er nadrukkelijk op gewezen dat de IGV met betrekking tot de inhoud van aanwijzingen zijn taak autonoom uitvoert. Klachten of bezwaren tegen aanwijzingen op het gebied van de veiligheid of kwaliteit van de zorg, dienen om die reden of aan de IGV in een bezwaarschrift kenbaar worden gemaakt, of aan de rechter worden voorgelegd. De Minister treedt niet in de inhoudelijke toetsing van aanwijzingen. Bekend is dat er gedurende het afgelopen jaar aanwijzingen aan het Adventziekenhuis zijn gegeven die aan de rechter zijn voorgelegd.

De Minister heeft inmiddels meerdere klachten van derden over de bejegening door de IGV van patiënten en medische specialisten ontvangen. De Minister heeft op 17 juli j.l. de IGV tijdens een bespreking geïnformeerd dat zij een Klachtencommissie zal instellen die de klachten zal onderzoeken en de betrokken partijen zal horen.

Voorts heeft de Minister op het verzoek van de directie van het Adventziekenhuis om ontheven te worden van de plicht om contact te hebben met de Inspecteur Generaal, de algemeen directeur op 23 juli 2018 geïnformeerd dat de directie van het Adventziekenhuis verplicht is de IGV te ontvangen. Kort na deze mededeling heeft de directie de IGV geïnformeerd dat zij bereid is om hem op 26 juli 2018 te ontvangen en in gesprek met hem te gaan.

Uit krantenberichten van heden heeft de Minister vernomen dat de IVG na dit gesprek een aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen de directie van het Adventziekenhuis. Voor wat betreft de aangifte het volgende. Het Openbaar Ministerie heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de behandeling van aangiften. De Minister zal zich dan ook onthouden van iedere bemoeienis hiermee.

De Minister heeft inmiddels een Ministeriele Beschikking (MB) aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken ter toetsing aangeboden, waarin zij een Klachtencommissie instelt voor het onderzoeken van de klachten betreffende het optreden van IGV die bij haar zijn ingediend.

Ministerio konserní