Landen binnen het Koninkrijk roepen Venezuela op tot normalisering relaties - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Bo opinion

Notisia

Landen binnen het Koninkrijk roepen Venezuela op tot normalisering relaties

Geplaatst op 23 January 2018 dor di Ministerio Asuntunan General i Promé Minister

Willemstad – De regeringen van de landen en gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden betreuren ten zeerste de unilaterale beslissing van de Venezolaanse regering om de grenzen met Aruba, Curaçao en Bonaire op 5 januari jl. te sluiten. Venezuela heeft dat gedaan naar aanleiding van smokkelpraktijken die vanuit Venezuela zouden plaatsvinden via de eilanden.

Naar aanleiding hiervan hebben het Koninkrijk en Venezuela uitvoerig contact gehad over een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit waaronder smokkel. Op 12 januari jl. vond er op Aruba een constructief overleg plaats tussen het Koninkrijk en Venezuela en kwamen beide partijen tot afspraken over de noodzakelijke aanpak van smokkel onder meer door intensivering van douane samenwerking. Het Koninkrijk is reeds begonnen met de implementatie van enkele van de maatregelen die smokkel moeten tegengaan.

Het is in het belang van het Koninkrijk en Venezuela dat er een spoedige normalisering van de betrekkingen tussen beide buurlanden plaats heeft. Dit past bij de hechte historische en culturele banden die er zijn tussen het Venezolaanse volk en die van de overzeese landen en gebieden van het Koninkrijk. Het Koninkrijk roept daarom de Venezolaanse autoriteiten op, formeel in te stemmen met de afspraken die op 12 januari jl. in Aruba werden gemaakt, zodat de grenzen tussen beide landen weer open kunnen gaan en de smokkel, de reden voor de grenssluiting, gezamenlijk en op een effectieve wijze, kan worden aangepakt.

Ministerio konserní