Protocol (Speciaal) Funderend Onderwijs Schooljaar 2020/2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Protocol (Speciaal) Funderend Onderwijs Schooljaar 2020/2021

Protocol (Speciaal) Funderend Onderwijs Schooljaar 2020/2021

Het Corona protocol Funderend Onderwijs biedt ondersteunende richtlijnen aan het Funderend Onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat de besmettingskansen onder deze groep leerlingen vrij klein is. Dit is dan ook het uitgangspunt van dit protocol. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden. Tevens wordt in dit document een stappenplan uitgewerkt voor de verschillende fasen.

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is zich ervan bewust dat het verzorgen van Onderwijs veel overwegingen en acties vereist, waarbij leerlingen en het onderwijspersoneel niet gehouden kan worden aan het onmogelijke. Dit protocol dient beschouwd te worden als een levend document, daar het aangepast kan worden naar aanleiding van ervaringen en ontwikkelingen uit de praktijk.

 

Upload: 01-03-2021 11:11
Nòmber : Protocol (Speciaal) Funderend Onderwijs Schooljaar 2020/2021
Deskarga dokumento