Pèrmit di e-zone - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerio di Desaroyo Ekonómiko

Pèrmit di e-zone

De Landsverordening economische zones 2000 (hierna: EZ-2000) heeft als doel de verbreding van de economische basis van Curaçao en de stimulering van de vestiging van bedrijven die activiteiten ontwikkelen op het gebied van internationale distributie van goederen, dan wel zich bezig houden met op het buitenland gerichte industriële activiteiten of internationale dienstverlening. De EZ-2000 sluit aan bij de ontwikkelingen van de internationale handel en dienstverlening met gebruikmaking van internet. Een E-Zone is een als zodanig aangewezen terrein waar roerende zaken worden opgeslagen, verwerkt, bewerkt, gemonteerd, verpakt, tentoongesteld en uitgeslagen dan wel andere behandelingen kunnen ondergaan en waar of van waaruit diensten kunnen worden verleend.

Voor het verkrijgen van eigendomsrechten op grond, het vestigen van een zakelijk genotsrecht op grond, waaronder begrepen het recht van opstal, in een economische zone, dan wel het tot stand brengen van infrastructurele voorzieningen in een economische zone, de bouw van bedrijfspanden daaronder begrepen, kan een vergunning worden verleend.