Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar

Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)

Landsverordening Arbeid Vreemdelingen

Een bezwaarschrift is een schriftelijk middel van een (rechts)persoon die rechtstreeks belang heeft om op te komen tegen een beslissing op een aanvraag van een werkvergunning. Een werkgever kan dus een bezwaarschrift indienen als de werkgever het niet eens is met de beslissing die is genomen op aanvraag van een werkvergunning. Bij de beoordeling van een bezwaarschrift wordt het primair besluit in haar geheel heroverwogen. De bezwaren worden onderzocht en beoordeeld en meegenomen bij de heroverweging.

Bezwaarschrift indienen: Wie en wanneer?

Een werkgever die in zijn belang is getroffen door een ongunstige beslissing op aanvraag van een werkvergunning, kan binnen 4 weken een bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn.

Indien het bezwaarschrift later dan de bezwaartermijn van 4 weken ingediend, wordt dit inhoudelijk niet behandeld en niet-ontvankelijk verklaard. In bijzondere omstandigheden wanneer aangetoond kan worden dat de termijnoverschrijding niet toe te rekenen is aan de werkgever, kan er een uitzondering worden gemaakt.

Ook kan de werkgever een bezwaarschrift indienen als binnen de wettelijke termijn van 6 weken niet beslist is op een aanvraag voor een werkvergunning.

Rechter

Het is niet mogelijk om na de afkeuring van een werkvergunningaanvraag direct naar de rechter te stappen. U bent verplicht eerst een bezwaarschrift bij SOAW in te dienen. Een werkgever kan naar de rechter:

  • Nadat een beslissing is genomen op het bezwaarschrift.  U kunt bij de rechter een beroepschrift indienen binnen 6 weken na de beslissing van SOAW.
  • Nadat het wettelijk termijn van 4 maanden om het bezwaarschrift te behandelen is verstreken, zonder dat er een beslissing is genomen.

Vereisten Bezwaarschrift

Er worden bepaalde eisen gesteld aan een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift houdt in:

  • De naam, voornamen en de woonplaats van de bezwaarde
  • Indien het door een gemachtigde wordt ingediend, tevens de naam, voornamen en woonplaats van de gemachtigde
  • Een duidelijke omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt
  • De gronden waarop het bezwaar berust. Een duidelijke omschrijving van de redenen waarom de werkgever van mening is dat de beslissing anders moet luiden
  • Aanduiden wat de werkgever met het bezwaarschrift wil bereiken
  • De ondertekening door de bezwaarde of zijn gemachtigde
  • Indien de bezwaarde geen woonplaats heeft : een keuze van een woonplaats in Curaçao
  • Een kopie van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt

Als het bezwaarschrift niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt de bezwaarde of de gemachtigde in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 14 dagen de gebreken te herstellen. Na dit termijn, kan SOAW het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.

Beslissingen na een bezwaar

Een bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk, (kennelijk) ongegrond of gegrond worden verklaard. Niet-ontvankelijk houdt in dat er redenen zijn om het bezwaarschrift niet inhoudelijk te behandelen.  Als een bezwaarschrift (kennelijk) ongegrond luidt, is het bezwaar inhoudelijk behandeld maar is dit afgewezen. Als een bezwaarschrift gegrond luidt, is het bezwaar inhoudelijk behandeld en goedgekeurd. In dit geval ontvangt de bezwaarde een werkvergunning.

Vragen over het bezwaarschrift van werkvergunningen?

Heeft u overige vragen over de tewerkstellingsvergunning? Neem dan contact op met het Ministerie van Sociale Ontwikkelingen, Arbeid & Welzijn (SOAW).  U kunt ons bezoeken in La Ganga Building Prinsenstraat 86 tegenover Mac Donalds L-1

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

 

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een , ewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)