Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar

Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)

VEREISTENLIJST BIJ EEN VERSNELDE PROCEDURE voor een tewerkstellingsvergunning conform het besluit van het Bestuurscollege (BC) van 19 november 2003, met zaaknummer: 2003/35893, conform artikel 5 van de Landsverordening arbeid vreemdelingen (Lav)(A˚ 2001, no. 82) en artikelen 3 en 4 van het Eilandsbesluit arbeid vreemdelingen (Eav)

Gegevens van de werkgever (artikel 3 onder a Eav):

 •  Naam;
 • Adres;
 • Telefoon- en faxnummer (en e-mailadres);
 • Cribnummer;
 • Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel.

Gegevens van de vreemdeling (artikel 3 onder b Eav):

 •  Naam;
 • Voornamen;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • Huidig adres;
 • Toekomstig adres op Curaçao.

Gegevens van de vreemdeling (besluit BC en artikel 3 onder c Eav):

 • Een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden die door de werknemer zal worden uitgevoerd.

Gegevens van de vreemdeling (besluit BC)

 • De periode die de werknemer in Curaçao zal verblijven;
 • De datum van aankomst;
 • De datum van vertrek;
 • Een kopie van een geldig paspoort;
 • Een frontale pasfoto;
 • Een curriculum vitae;
 • Een medische verklaring;
 • Een gelegaliseerde geboorte-akte;
 • Een bewijs van goed gedrag

Gegevens van de werkgever (besluit BC)

 •  Een verklaring van garantstelling

Gegevens van de werkgever (besluit BC en artikel 4 onder b Eav)

 •  Het bewijs dat de in artikel 7, eerste lid genoemde vergoeding is betaald.

Telefoon: +599 9 434 0300
Neem contact met ons op

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een , ewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)