Uw mening

FAQ - LOB verzoek

Binnen hoeveel dagen krijg ik antwoord op mijn LOB-verzoek?

Beslist de overheid niet op tijd (uiterlijk binnen 6 weken)? Of wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u op basis van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) beroep aantekenen. Dit kan binnen 6 weken nadat het antwoord is ontvangen, of nadat u het antwoord niet heeft ontvangen.